Strona główna Kampinos Puszczańskie święto

Puszczańskie święto

274
0
PODZIEL SIĘ

Od kilkudziesięciu lat 22 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Co roku na ziemi ginie bezpowrotnie wiele gatunków zwierząt i roślin. Puszcza Kampinoska jest parkiem narodowym i rezerwatem biosfery UNESCO. I właśnie Kampinoski Park Narodowy przypominał mieszkańcom otuliny kampinoskiej i turystom przy okazji tego święta o niezwykłości puszczańskiej przyrody.

Na terenie KPN występuje blisko 150 zbiorowisk roślinnych, co stanowi 1/3 wszystkich zbiorowisk opisanych w Polsce. W puszczy rośnie ponad 1400 gatunków roślin naczyniowych i blisko 150 gatunków mszaków. W różnorodnej grupie organizmów ponad 40 procent stanowią gatunki związane ze starymi, zamierającymi drzewami, z których część jest znana wyłącznie z KPN. Położenie Puszczy w centralnej części Polski, sprawiło, że spotyka się tu gatunki związane z klimatem kontynentalnym, atlantyckim i typowe dla strefy borealnej oraz pontyjskiej. Bardzo cennym składnikiem miejscowej flory jest chamedafne północna – relikt epoki polodowcowej występujący jedynie na dziewięciu stanowiskach w Polsce.

Park wraz ze strefą ochronną jest jedną z najważniejszych ostoi fauny niżu polskiego. Występuje tu około 50 procent gatunków krajowej fauny, czyli blisko 16,5 tys. gatunków zwierząt. Wśród opisanych dotąd jest ponad 250 z krajowej listy gatunków chronionych, 15 gatunków nowych oraz 25 gatunków po raz pierwszy odnotowanych w Polsce.

Najliczniejszą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, w tym owady, wśród których są gatunki reliktowe, wskazujące na pierwotny charakter lasów. Park jest miejscem występowania wszystkich nizinnych płazów wraz z najrzadszymi – kumakiem nizinnym, ropuchą zieloną i paskówką. Wśród gadów są trzy gatunki jaszczurek – zwinka, żyworódka i padalec oraz węży – zaskroniec, żmija zygzakowata i gniewosz plamisty.

W KPN i jego strefie ochronnej występuje ponad 200 gatunków ptaków, z czego niemal 160 odbywa tutaj lęgi. Pod ochroną jest 49 gatunków m.in. lelek, gniazdujący na skrajach wydm i na wrzosowiskach. W olsach są żurawie, a na starych drzewach bociany czarne (15 par). Drobnym ptakiem śpiewającym jest muchołówka mała – 40 par. Największym z 54 gatunków ssaków występujących w Puszczy Kampinoskiej jest łoś – symbol KPN. Drapieżniki to m.in. tchórze, kuny, lisy oraz rysie, które po wielu latach powróciły do puszczy. Kilka lat temu pojawiły się też wilki, których nie było na tym terenie od ponad pół wieku.

Nie wszystkie jednak okazy zwierząt można oglądać na żywo. Większość unika bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Jednak warto pokusić się o cierpliwe obserwowanie puszczańskiej przyrody.

BN

Fot. KPN