Strona główna Mazowsze Pieniądze na sadzenie lasu

Pieniądze na sadzenie lasu

234
0
PODZIEL SIĘ

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty o słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel dodatkowe wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Powiatowe oddziały agencji czekają na wnioski do 3 lipca. Czasu więc już niewiele.

­

Program jak dla mnie jest ciekawy. Mam trochę gruntów, na których raczej nie udają się uprawy zbożowe ani warzywne. Ziemia piaszczysta, a warunki mi odpowiadają, gdyż to nieduży płachetek ziemi – mówi rolnik spod Sochaczewa.

Ze wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych mogą korzystać osoby fizyczne lub prawne oraz współwłaściciele gruntów przeznaczonych do zalesienia, lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może jednak wnioskować osoba, która posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Z dotacji mogą skorzystać również jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Jednak we wszystkich przypadkach trzeba spełnić określone warunki. Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 hektara i minimum 20 metrów szerokości. Gdy działka graniczy z lasem, wtedy może być nieco mniejsza, jeśli chodzi o szerokość.

Jednak nowo zalesiany teren nie może być większy niż 20 hektarów. W przypadku gruntów z naturalną roślinnością średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. Ten dokument należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane rolnikom jednorazowo. Wysokość dotacji na koszty wykonania zalesienia i jego ochronę wynosi od 8307 do 12 707 złotych na hektar. Kwota zależy od gatunków drzew użytych do zalesienia – iglaste i liściaste, gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnejRolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 złotych na metr bieżący lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami  – 1132 złotych na hektar powierzchni.

Dodatkowo można otrzymać premię pielęgnacyjną do zalesionych gruntów. Wypłacana jest ona przez 5 lat w wysokości od 794 do 1628 złotych na hektar. Rolnik może też uzyskać premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej w wysokości 1215 złotych za hektar, corocznie, przez 12 lat od momentu zalesienia.

­– Mnie taka propozycja premii pielęgnacyjnej bardzo odpowiada. Mam dopiero co posadzony las i jeśli dostanę dofinansowanie do jego pielęgnacji, to będzie bardzo dla mnie korzystne – mówi rolnik spod Teresina.

BN

fot.pixabay