Strona główna Powiat Stypendia dla najzdolniejszych

Stypendia dla najzdolniejszych

250
0
PODZIEL SIĘ
fot.pixabay

POWIAT Wójtowie gmin powiatu sochaczewskiego zachęcają młodzież kończącą edukację w szkole podstawowej do starania się o stypendium, które umożliwi im dalszą edukację w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. W ramach każdej edycji Programu Stypendialnego „Klasa” do 5 szkół zostaje przyjętych ok. 50 stypendystów.

Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy zamieszkują na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100 000 mieszkańców, uzyskali średnią co najmniej 4,5 z wybranych przedmiotów, zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1200 złotych, a ponadto chcą się rozwijać, są zaangażowani społecznie i lubią pomagać innym. Każdy z uczniów musi uzyskać rekomendację od dyrektora szkoły lub wychowawcy.

Stypendium jest wypłacane w trakcie 4 lat nauki i pokrywa takie koszty jak: opłata za internat, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Stypendysta bierze również udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych w ramach tego stypendium. Natomiast stypendium finansowe na I roku studiów udzielane jest pod warunkiem pozytywnego przejścia procesu rekrutacji w ramach programu oraz zakwalifikowanie się kandydata do szkoły, w której realizowany jest Program Stypendialny.

Termin składania wniosków upływa 31 maja. Informacje o wnioskach i zasadach ich składania dostępne są w szkołach. Jednak, jak w tym roku będzie ten program realizowany w sytuacji odłożenia terminów matur, pozostaje niewiadomą.

 Oprac. BN

fot.pixabay