Strona główna Powiat O zagrożeniu koronawirusem w powiecie

O zagrożeniu koronawirusem w powiecie

394
0
PODZIEL SIĘ

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie 6 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego w związku z wystąpieniem na terenie kraju koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, oraz zagrożeniem jego dalszego rozprzestrzeniania się.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie Beata Fergińska zaprezentowała i omówiła sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami wywołanymi przez SARS-CoV-2 na świecie i w Polsce. Zapoznała przybyłych z wymogami dotyczącymi zasad kwarantanny. Dokonano oceny zagrożeń, zapoznano się z informacjami dotyczącymi zasad postępowania w przypadku istnienia podejrzenia wystąpienia zakażenia. Należy pamiętać, że jeśli w ciągu ostatnich minionych 14 dni było się w miejscu występowania zakażeń wywołanych koronawirusem i zaobserwuje się u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie należy powiadomić telefoniczniE stację sanitarno-epidemiologiczną w Sochaczewie pod numerami tel. 883  353  506 lub 600  261  847. W przypadku nasilonych objawów należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił także specjalną infolinię w sprawie koronowirusa- 800  190  590. W przypadku, kiedy zaistnieje podejrzenie zakażenia, ale nie wystąpią jeszcze objawy chorobowe, należy pozostać w domu i unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia wirusa. Zaleca się, by wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniać telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji. Nie należy zgłaszać się bezpośrednio do przychodni POZ (chyba, że lekarz wyda takie dyspozycje, wskazując określony czas) ani nie należy udawać się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie należy się zgłosić. Trzeba pamiętać, że jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni. Każdy z nas w obecnej sytuacji epidemiologicznej profilaktycznie powinien pamiętać, by przestrzegać kilku prostych, podstawowych zasad: myć ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu, unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust, zasłaniać usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy się kaszle lub kicha, nie zbliżać się do osób chorych. Wszelkie niezbędne informacje można też znaleźć na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej   www.sochaczew.psse.waw.pl.

W piątkowym posiedzeniu udział wzięli m.in. starosta Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, Beata Fergińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, Lesław Siergiej – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Anna Świętochowska-Binienda – Powiatowy Lekarz Weterynarii, dyrektor sochaczewskiego Szpitala Feliks Orchowski wraz z zastępcą, przedstawiciele sochaczewskiej policji, straży pożarnej, reprezentanci samorządów powiatu sochaczewskiego min. wójt miny Młodzieszyn Monika Pietrzyk, wójt gminy Rybno Damian Jaworski, zastępca burmistrza miasta Sochaczew Dariusz Dobrowolski.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie