Strona główna Sochaczew gmina Nie chcą torów w gminie

Nie chcą torów w gminie

717
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Sochaczew, podobnie jak radni miejscy z Sochaczewa, protestuje przeciwko przedstawionym do konsultacji planom tras komunikacyjnych, które mają połączyć północne tereny Polski z Centralnym Portem Komunikacyjnym w Baranowie. Emocje dotyczyły przebiegu magistrali kolejowej i nowej drogi szybkiego ruchu poprzez gminę. Radni podczas sesji Rady Gminy Sochaczew 25 lutego zwrócili się o zajęcie stanowiska gminy i skierowanie   go do władz centralnych.

– Mieszkańcy są tym faktem poruszeni. Obawiają się o swoje bezpieczeństwo, boją się, że trasy pójdą obok ich domów. A przecież część z tych gospodarstw to zabudowania nowo powstałe. Część nawet teraz jest budowanych. Co z tą sprawą? – pytał radny Wiesław Skóra. Radny dociekał też, co będzie w sprawie konsultacji dotyczących przeprowadzenia magistrali kolejowej i drogowej przez teren gminy Sochaczew. Jak zaznaczył, to głos zaniepokojonych mieszkańców, którzy obawiają się, aby planowane szlaki komunikacyjne nie zrujnowały im dorobku życiowego lub dopiero co rozpoczętych inwestycji na niedawno zakupionych gruntach.

Nie przez wsie

 – Dotąd nie było mowy o tym, aby inwestycja poszła przez wsie i tereny zabudowane. Obawiamy się protestów osób, które zostaną tym dotknięte. Ich nikt nie uprzedził, że taka sytuacja może się pojawić, zwłaszcza że działki, które nabyli, są objęte planową zabudową – padł głos z sali.

Radni gminy Sochaczew zgodnie uważają, że sprawa dotycząca północnego przebiegu szlaków transportowych do CPK powinna być konsultowana z zainteresowanymi mieszkańcami w bardziej szczegółowy sposób, aby nie doszło do tego, że ludzie, którzy dopiero co się zagospodarowali w gminie, kupili tam ziemię i budują się, zostali pozbawieni swych nieruchomości. Nie powinni znów zaczynać od zera, skoro rok czy dwa wcześniej osiedlili się tutaj.

­– Wiemy, że powstanie tak dużej, kluczowej inwestycji jak CPK wymaga dużych nakładów i połączeń komunikacyjnych. Jednak będziemy stać na stanowisku, by te połączenia nie poszły przez tereny gęsto zabudowane. Będziemy stać po stronie mieszkańców gminy, aby jak najmniej ucierpieli wskutek tej inwestycji. Nie zgadzamy się na to, by tereny dobrze zagospodarowane, z nową infrastrukturą i budowane zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania, na podstawie których powstają nowe obiekty na naszym terenie, uległy zniszczeniu z powodu budowy szlaku komunikacyjnego. Liczymy, że mieszkańcy zostaną wysłuchani w konsultacjach i ich głos będzie wzięty pod uwagę przy projektowaniu obu szlaków – stwierdził Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.

Samorządy się jednoczą

Jednocześnie Mirosław Orliński zaznaczył, że zwróci się do Piotra Osieckiego – burmistrza Sochaczewa, i Moniki Pietrzyk – wójta gminy Młodzieszyn, o wypracowanie wspólnego stanowiska do władz państwowych jako samorządów zainteresowanych tematem, w sprawie magistrali i szlaku drogowego przez miasto i obie gminy.

„Już od kilku lat słyszymy o planowanej budowie nowego dużego portu lotniczego w gminie Baranów. CPK od 10 lutego prowadzi konsultacje nad Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W poddanym konsultacjom dokumencie znajdujemy też założenia dotyczące inwestycji towarzyszących CPK, czyli sieci dróg szybkiego ruchu i linii kolejowych dużych prędkości, mających na celu skomunikowanie największych miast i aglomeracji kraju z nowym lotniskiem. Autorzy Studium zaznaczają, że proponowana lokalizacja korytarzy komunikacyjnych ma jedynie charakter orientacyjny. Niemniej jednak zaniepokojenie budzi przebieg nowej linii kolejowej łączącej CPK z Płockiem, gdyż jest ona lokalizowana we wschodniej części gminy Młodzieszyn – Helenka, Juliopol, Mistrzewice, Witkowice Kamion. Zachęcamy do zapoznania się z konsultowanym dokumentem, udostępnionym na stronie konsultacje.cpk.pl i składanie swoich uwag w udostępnionym tam formularzu w terminie do 10 marca” – informuje Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn, mieszkańców gminy.

Dodaje też, że gmina również weźmie udział w konsultacjach oraz złoży uwagi do projektu: „Wspólnie z samorządowcami powiatu sochaczewskiego będziemy prowadzić rozmowy z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego, w celu wspólnego ustalenia takiej lokalizacji linii kolejowej, aby omijała ona tereny zabudowane w nasze gminie i była jak najmniej uciążliwa dla naszych mieszkańców”– zaznacza wójt gminy.

Ostateczna trasa szlaków komunikacyjnych do CPK nie jest jeszcze ustalona. Jednak mieszkańcy gmin chcą mieć pewność, że mogą spokojnie spać i nie będą musieli szukać sobie nowego miejsca zamieszkania.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak