Strona główna Sochaczew miasto Miasto wynajmie kosy

Miasto wynajmie kosy

319
0
PODZIEL SIĘ

SOCHACZEW Podobnie, jak w poprzednim roku także i w tym miejski samorząd zleci firmie zewnętrznej koszenie poboczu drogowych i niektórych terenów miejskich na terenie Sochaczewa. Kto to będzie robił dowiemy się 12 marca. Wiadomo jednak już teraz, że koszenie pasów zieleni wzdłuż dróg będzie wykonywane cztery razy w terminach: do 20 maja, do10 lipca, do 31 sierpnia oraz do 30 października. Natomiast w przypadku działek odbędzie się to odbywało: do 31 maja do 1 lipca oraz do 9 października.

Do obowiązków firmy będzie również należało usuwanie samosiejek i odrostów po ściętych drzewach. A prace nie mogą być prowadzone w porze nocnej to jest w godzinach od 22.00 do 6.00.

atu

fot.pixabay