Strona główna Powiat Marcowe posiedzenie PR RP

Marcowe posiedzenie PR RP

218
0
PODZIEL SIĘ

Wyjątkowo krótkie było ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie, zorganizowane w miniony czwartek, 5 marca w sali Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Poza stałymi punktami obrad, Marlena Kowalska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie przedstawiła i omówiła regulamin, wniosek oraz wysokość kwoty dofinansowania, dotyczącego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Punkt ten został pozytywnie zaopiniowany. Jeśli chodzi o kwotę to została ona zwiększona z 12 0000 tysięcy złotych na 20 000 tysięcy złotych – dotyczy to, co istotne, jednego stanowiska pracy.

Ponadto, podczas posiedzenia PR RP pozytywnie zaopiniowano plan szkoleń dla bezrobotnych na 2020 r. Chodzi tu o szkolenia grupowe współfinansowane przez UE w ramach EFS. Plan został opracowany w oparciu o analizę zawodów deficytowych. I tak, jeśli chodzi o grupowe – wskazano szkolenia na operatora koparkoładowarki wszystkie typy kl. III; koparkę jednonaczyniową kl. III; szkolenie na sprzedawcę z kursem komputerowym w ramach certyfikatu umiejętności komputerowych – poziom podstawowy. Kolejne dwa szkolenia to – na operatora wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz na prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kategorii C. Jeśli chodzi o szkolenia indywidualne to nie określono ich konkretnie a według potrzeb osób bezrobotnych przy wskazaniu jego celowości oraz w zakresie możliwości finansowych PUP w Sochaczewie. Co istotne, w pierwszej kolejności będą kierowane osoby nie korzystające wcześniej ze szkoleń.

Jednym z ostatnich punktów posiedzenia Rady Rynku Pracy było już tradycyjnie przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w naszym powiecie. Na koniec lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wynosiła 1 769 osób. W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 64 osoby. Stopa bezrobocia na koniec stycznia wyniosła w powiecie 4,8% (dla porównania – na terenie kraju 5,5%, a na Mazowszu 4,6%).

Na zakończenie, dyrektor PUP Marlena Kowalska poinformowała o dacie organizacji Targów Pracy, które tym razem odbędą się na terenie MOSiR-u przy ul. Olimpijskiej, a nie jak dotychczas w hotelu Chopin. Impreza zaplanowana na 17 maja (niedziela), połączona będzie z piknikiem rodzinnym i innymi atrakcjami.

Posiedzeniu Rady Powiatowej Rynku Pracy przewodniczył Tadeusz Głuchowski, wicestarosta.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie