Strona główna Powiat Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

288
0
PODZIEL SIĘ

Starosta Sochaczewski Jolanta Gonta informuje, iż w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-COV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, tymczasowo zawieszone zostaje udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które funkcjonują na terenie powiatu sochaczewskiego (w siedzibie Starostwa w Sochaczewie oraz w Urzędzie Gminy Brochów).

W związku z tym, zorganizowane zostanie zdalne udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: np. telefon, mail, komunikatory internetowe.

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, powinna przed udzieleniem pomocy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Skan lub zdjęcie podpisanego pisma wraz z oświadczeniem należy przesłać do urzędu powiatu pocztą elektroniczną, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kontakt do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sochaczewskim:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie – 46 864 18 40, e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl, Brochów – tel. 662 265 326

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

fot.pixabay