Strona główna Powiat Dyskutowali o planach budowy mostu

Dyskutowali o planach budowy mostu

420
0
PODZIEL SIĘ

To było już kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami powiatu, poświęcone planom budowy nowego mostu w Sochaczewie. Tym razem, władze powiatu sochaczewskiego na czele ze starostą Jolantą Gonta, jej zastępcą Tadeuszem Głuchowskim wraz z Dariuszem Dobrowolskim, wiceburmistrzem Sochaczewa zaprosili gości do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W ubiegły piątkowy (6 marca) wieczór dyskutowano nad planami dotyczącymi inwestycji związanej z nową przeprawą przez rzekę Bzura w Sochaczewie.

Przypomnijmy, iż o budowę mostu, która ma połączyć wschodnią i zachodnią część miasta, odciążyć most w śladzie ulic Płockiej i Warszawskiej, zapewnić lepszy dojazd do terenów budowlanych w gminie Sochaczew, wspólnie zabiegają władze powiatu, miasta Sochaczew i gminy Sochaczew. O rządowe wsparcie dla projektu zabiega także Maciej Małecki, poseł ziemi sochaczewskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Poprzednie spotkanie miało miejsce w styczniu br. w sochaczewskich Kramnicach Miejskich, gdzie przedstawiono kilka wariantów planowanej inwestycji.

Na piątkowym spotkaniu konsultacyjnym, poza reprezentantami władz powiatu i miasta obecni byli też przedstawiciele firmy Promost Consulting z Rzeszowa, która jest wykonawcą dokumentacji projektowej, jak również Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Jak podkreślała na wstępie Jolanta Gonta, starosta sochaczewski spotkanie było odpowiedzią na pisma mieszkańców, które wpływały zarówno do urzędu Starostwa, jak i samego projektanta dotyczące zastrzeżeń, ale i uwag do wskazanych rozwiązań komunikacyjnych. W przypadku indywidualnych zastrzeżeń od mieszkańców, dotyczących m.in. wjazdów na prywatne posesje po rozmowach i ustaleniach z firmą Promost Consulting zostały one uwzględnione w proponowanej koncepcji. Chodziło tu przede wszystkim o pas drogowy wzdłuż ulicy Gawłowskiej, gdzie miałoby powstać rondo. Zgodnie z tymi ustaleniami, do każdej z przyległych posesji wykonany zostanie odrębny zjazd, a stopień ingerencji w działki będzie nieznaczny.

Dyskusja tyczyła się wokół wybranego wcześniej optymalnego wariantu inwestycji. Przybyli na spotkanie mieszkańcy mieli sporo pytań do władz powiatu i projektanta, pytali m.in. o zasadność budowy nowego mostu, co w obecnej sytuacji wydaje się dość zaskakujące. Po raz kolejny zarówno starosta, jak i przedstawiciel projektanta wskazywali, iż przedstawiona koncepcja to wariant naprawdę optymalny, którego wybór poprzedziły badania, analizy i prognozy ruchu, które wyraźnie wskazują, iż nowy most w tym miejscu nie spowoduje zwiększenia natężenia ruchu na ulicy Staszica czy al. 600-lecia, a wręcz przeciwnie.

Podczas tego spotkania starosta kilkukrotnie podkreślała, iż jednym z ważniejszych czynników, które brano pod uwagę przy wyborze lokalizacji nowej przeprawy mostowej był właśnie – czynnik społeczny, który nie przewiduje wyburzania domów i innych nieruchomości.

Jan Kuczałek z Promost Consulting, zaprezentował zebranym szczegółowe informacje dotyczące budowy nowego mostu. Podkreślił, że najlepszą lokalizacją inwestycji, z wielu względów jest przeprawa łącząca aleję 600-lecia z ulicami Staszica oraz po drugiej stronie rzeki z ulicą Gawłowską wraz z budową ronda w pobliżu skrzyżowania z ul. Trojanowską i ul. Chopina. To podzielają również reprezentanci trzech samorządów, które wspólnie za tę inwestycję odpowiadają. – To jedyny wariant, który nie wymaga żadnych wyburzeń domów mieszkańców naszego powiatu, a to jest niezwykle ważne, bowiem w tym przypadku koszty społeczne związane z tą bardzo ważną i oczekiwaną przez niemalże cały powiat inwestycją byłyby najmniejsze – mówiła starosta Jolanta Gonta. W swojej wypowiedzi podkreślała też, że jak dla każdej tego typu inwestycji niezbędna jest decyzja środowiskowa, raport oddziaływania realizacji zadania na środowisko, biorąc także pod uwagę konsultacje społeczne.

Za wariantem nr 4, bo ten uważa się za optymalny, przemawia m.in. dobre włączenie w układ drogowy, zwiększenie przepustowości istniejącego układu skrzyżowań, układ rzeki prostoliniowy, zwarta dolina, możliwość wybudowania najkorzystniejszego dla mieszkańców układu komunikacyjnego, niegenerującego problemów z przepustowością, co mogłoby mieć miejsce w przypadku pozostałych wariantów. Wstępnie koszty inwestycji oszacowano na ponad 28 mln zł netto. Zakres zadania, poza budową samego mostu obejmuje m.in. budowę drogi klasy G, chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, jak również budowę, przebudowę i rozbudowę dróg innych kategorii, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie