Strona główna Młodzieszyn Czy będzie renowacja?

Czy będzie renowacja?

349
0
PODZIEL SIĘ

MŁODZIESZYN Na nieco ponad 80 tysięcy złotych gmina Młodzieszyn złożyła wniosek do marszałka województwa mazowieckiego o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego parku przy ulicy Kruczej.

To drugi etap prac, w ramach którego mają być wykonane alejki parkowe z kruszyw łamanych na warstwie odsączającej. Cała inwestycja ma kosztować 160 398,48 złotych. Gmina Młodzieszyn wnioskuje o 80 199,24 złotych, czyli o 50 procent kosztów przedsięwzięcia.

Inwestycja ta, to kolejny etap renowacji parku i kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku, w ramach których wykonano część alejek parkowych ze środków własnych gminy. Wtedy też gmina Młodzieszyn pozyskała dotację marszałka województwa mazowieckiego poprzez Lokalną Grupę Działania Razem dla Rozwoju, której jest członkiem.

Czy tym razem uda się również uzyskać potrzebne fundusze na inwestycję, czy gmina będzie musiała przedsięwzięcie odłożyć do lepszych czasów.

BN

Fot. UG Młodzieszyn