Strona główna Teresin Bez urzędowych wizyt

Bez urzędowych wizyt

317
0
PODZIEL SIĘ

TERESIN. Jak informuje Urząd Gminy Teresin w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wstrzymują przyjęcia interesantów do odwołania.

Wszystkie sprawy załatwiać można telefonicznie lub mailowo – Urząd Gminy: tel: 46 86 138 15, e-mail: urzad.gminy@teresin.pl, GOPS: tel: 46 86 130 45

email: gops@gopsteresin.pl

Płatności dokonywać można za pomocą sieci internet, na następujące numery kont – podatki na konto: BS Teresin 50 9284 0005 0000 0912 2000 0020, a opłaty za odpady komunalne na konto BS Teresin 30 9284 0005 0012 3389 2000 0030. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć telefonicznie w kasie Urzędu Gminy pod nr. tel.: 46 864 25 42. Z kolei telefon do windykacji to: 46 864 25 43 lub 46 864 25 50.

Ponadto kierownictwo Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie w związku z zaistniałą sytuacją, podjęło decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem pracowników z odbiorcami naszych usług z zakresu dostawy wody i odprowadzenia ścieków. W związku z tym inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami posesji. Dlatego, w celu podania odczytu wodomierza uprzejmie prosi się o telefoniczne podawanie odczytów wodomierzy pod numerami telefonów: 46 86 137 08 lub 609 137 355, a także o przesyłanie stanów liczników drogą mailową na adres: gzgk@gzgkteresin.pl

Pamiętajmy również, iż pracownicy GZGK wstrzymują wymianę uszkodzonych wodomierzy u odbiorców usług. Taki stan rzeczy obowiązywać będzie do odwołania.

odol

fot.pixabay