Strona główna Rolnictwo Agencja już czeka

Agencja już czeka

294
0
PODZIEL SIĘ

POWIAT Od 2 marca oddziały terenowe Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przyjmują oświadczenia od rolników, którzy starają się o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z funduszy unijnych. Co ważne, rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli zamiast e-wniosku o płatności z PROW 2014-2020 złożyć dokumenty papierowe potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 roku powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 hektarów i potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku z ubiegłego roku i chcą takich samych dopłat. Deklaracja dotyczy

Jednolitej płatności obszarowej, za zazielenienie, płatności dodatkowej, jak też związanej z powierzchnią uprawy chmielu, hodowlą owiec i kóz. Dopłaty dotyczą też płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, wypłaty pomocy na zalesianie oraz premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas, rozpocznie się 15 marca.

Wszystkie deklaracje powinny być przekazane najpóźniej do 15 kwietnia.

Oprac. BN

fot.pixabay