Strona główna Powiat Zmiany w przepisach związanych z rejestracją pojazdów

Zmiany w przepisach związanych z rejestracją pojazdów

970
0
PODZIEL SIĘ

 

O sytuacji w sochaczewskim Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów, rozmawiamy z jego dyrektorem Robertem Szewczykiem.

Od 1 stycznia tego roku weszły w życie nowe przepisy, związane z rejestracją pojazdów. Na czym one polegają?

Zobowiązują one osoby, które zakupiły lub sprzedały pojazd, do zgłoszenia się w ciągu 30 dni od transakcji do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu i w wydziale komunikacji złożenia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Przepisy dotyczą pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Natomiast obowiązek zarejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia ciąży na nabywcach, którzy pojazd kupili na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Prawo to nie dotyczy samochodów spoza UE takich jak Stany Zjednoczone, Kanady czy np. Japonii.   Nie dopełnienie tych obowiązków skutkować będzie w myśl nowych przepisów nałożeniem kar finansowych. Do wprowadzenia ich zostaliśmy zobligowani przez Unię Europejską. Zmiana ma na celu aktualizowanie danych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w której bardzo często znajdowały się stare i nieaktualne informacje dotyczące pojazdów, co uniemożliwiało skuteczne odnalezienie właściciela.

Jakiej wysokości będą to kary i kogo będą dotyczyć?

Kary zostaną nałożone na osoby, które nie wywiążą się z nowych obowiązków w ustawowym terminie. Będą one zróżnicowane, mogą mieć wysokość od 200 do 1000 zł. Nakładane są w drodze decyzji administracyjnej, a ich wysokość zależeć będzie od zakresu naruszenia prawa, czyli będzie brany pod uwagę czas przekroczenia terminu, w jakim ustawodawca zobowiązał właścicieli pojazdów do wywiązania się z nałożonych obowiązków. W przypadku przekroczenia terminu o rok nałożona będzie kwota maksymalna w wysokości 1000zł. Na wysokość kary będą miały także wpływ: powtarzalność naruszeń i korzyści finansowe uzyskana z tytułu naruszenia ustawy. W przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy i niezarejestrowanych w ciągu 30 dni, co istotne od daty wprowadzenia do Polski a nie dokonania transakcji, kara minimalna wynosi 456 zł. Nowe przepisy dotyczą tylko pojazdów zakupionych po 1 stycznia 2020 roku, prawo bowiem nie działa wstecz. Pojazdy kupione bądź sprzedane przed 1 stycznia br. nie podlegają sankcjom, jakie nałożył na właścicieli pojazdów ustawodawca.

W związku ze zmianą przepisów wydziały komunikacji w całej Polsce przeżywają oblężenie, jak sytuacja wygląda i jak wpłynęło to na organizację pracy i obsługę interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie?

Nasz Wydział Komunikacji przeżywa oblężenie interesantów już od października ubiegłego roku. W roku 2019 średnia liczba wydawanych decyzji oscylowała między 1700-2000 miesięcznie. Obecnie liczba ta waha się w przedziale od 3000 do 3500, a więc prawie dwukrotnie wzrosła ilość załatwianych spraw. Warto przypomnieć, że do każdej sprawy z zakresu rejestracji pojazdów interesant musi pobrać osobny numerek. Jeśli ma do zarejestrowania 5 samochodów, to musi pobrać 5 numerków. Na podstawie czasu potrzebnego do zarejestrowania pojazdu możemy określić ilu interesantów obsłużymy w ciągu dnia pracy.   Średnio jest to od 50 do 70 zarejestrowanych pojazdów dziennie w zależności od ilości pracowników obsługujących te czynności. W związku ze zwiększeniem ilości zadań, które załatwia wydział komunikacji, decyzją starosty Jolanty Gonta zostaną dokonane przesunięcia pracowników z innych wydziałów do naszego, jak również wydłużony został nasz czas pracy. Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie obecnie przyjmuje interesantów w godzinach: w poniedziałek od 8.00-17.30, a od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00. Osoby posiadające profil zaufany mogą uniknąć stania w kolejkach i informację o zbyciu czy nabyciu pojazdu zgłosić na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: obywatel.gov.pl. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, możemy także uniknąć kolejek wypełniając wniosek w urzędzie w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65. Dane, zostają przekazane do wydziału komunikacji i wprowadzane do systemu CEPIK. Czynności rejestracji pojazdu należy dokonać w wydziale komunikacji osobiście.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie