Strona główna Teresin Zaplanowali zadania

Zaplanowali zadania

380
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin zatwierdziła plan pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok. Z dokumentu wynika, iż w marcu i kwietniu członkowie komisji dokonają kontroli Teresińskiego Ośrodka Kultury.

Zakres kontroli ma tu objąć przede wszystkim wykorzystanie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy w roku ubiegłym. W planie na miesiąc maj jest ocena wykonania budżetu gminy za 2019 rok, po czym zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, komisja będzie mogła wystąpić do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójta gminy Teresin.

Z kolei, we wrześniu nastąpić ma ocena realizacji budżetu gminy Teresin za pierwsze półrocze br. Ponadto plan zakłada także kontrolę realizacji inwestycji gminnej pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie. To zadanie do realizacji zapisano jesienią, dokładnie w październiku i listopadzie. Przypomnijmy, skład Komisji Rewizyjnej w gminie Teresin tworzą radni: Danuta Olejnik – przewodnicząca, Marcin Pietrzak – zastępca przewodniczącej, Zbigniew Biederka – członek oraz członkowie: Wioletta Koch i Jan Mitrowski.

Marcin Odolczyk