Strona główna Powiat Wszystko z myślą o pacjentach

Wszystko z myślą o pacjentach

518
0
PODZIEL SIĘ

O sytuacji w sochaczewskim Szpitalu Powiatowym wraz z początkiem roku 2020, rozmawiamy z jego nowym dyrektorem dr n. med. Feliksem Orchowskim.

 Początek nowego roku to także czas podsumowań ostatnich dwunastu miesięcy. Właśnie, jaki był miniony okres dla powiatowego szpitala?

Cóż, był to przede wszystkim rok sporych zmian. Objąłem stanowisko dyrektora pół roku temu i mogę powiedzieć, że staram się, żeby przyspieszać te wszystkie zmiany, które poprawiłyby dostępność i jakość świadczonych przez szpital usług, albowiem dobro pacjentów jest dla mnie najważniejsze. Okres drugiego półrocza 2019 roku był burzliwy, a złożyła się na to niewątpliwie atmosfera zmiany dyrektora i wdrażania nowych standardów pracy i leczenia, być może nie dla wszystkich wygodna. Najbardziej burzliwy był okres od 1 lipca do końca grudnia ubiegłego roku. Zmiana dyrektora (poprzedni zrezygnował) bezpośrednio wpłynęła na zmianę koncepcji działania szpitala, zmianę polityki finansowej dotyczącej m.in. płac, w tym w relacji do decyzji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej płac pielęgniarek czy ratowników. Do tego, dodajmy wzrost oczekiwań finansowych personelu medycznego, związany z ogólną sytuacją na rynku medycznym. To wszystko sprawia, że przede mną bardzo dużo pracy. Niemniej, wspólnie z władzami powiatu konsekwentnie dążymy do poprawy wizerunku szpitala wśród mieszkańców. Wierzę, że gdy zrealizujemy ten długofalowy plan, osiągniemy cel, który w pełni zaspokoi potrzeby pacjentów. Potrzeba jednak cierpliwości i zaufania.

Konkretnie, niech pan przytoczy chociażby kilka z elementów, które są nowe, a już teraz przyczyniają się do rozwoju kierowanej przez Pana placówki.

Po negocjacjach z NFZ uzyskaliśmy zwiększony limit na badania tomograficzne, endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia), dzięki czemu wykonujemy większą liczbę tych badań i zabiegów – na co ma również wpływ dobra współpraca z okolicznymi POZ-ami. Zwiększyliśmy limit operacji ortopedycznych w ramach wszczepiania endoprotez, wprowadziliśmy operacje laparoskopowe w zabiegach chirurgicznych, wzrosła o ponad 40% liczba operacji wykonywanych w naszym szpitalu, wzrasta liczba porodów i operacji ginekologicznych. Ponadto zabezpieczyliśmy opiekę pediatryczną i neonatologiczną, a w ramach Oddziału Wewnętrznego po zatrudnieniu kardiologa rozwijamy profesjonalną diagnostykę chorób serca i ich leczenie. Wprowadziliśmy też możliwość wykonywania badań słuchu we współpracy z firmą Geers, kładziemy też nacisk na rozwój rehabilitacji. Udało mi się pozyskać nowych lekarzy chirurgów, co pozwoliło na zwiększenie zakresu operacji metodą laparoskopową, a także wzrost liczby operacji chirurgicznych i zakresu operacji. Podobnych rozwiązań służących rozwojowi naszego szpitala w kierunku pacjenta jest i będzie coraz więcej.

Wobec tego, można powiedzieć, że działalność sochaczewskiego szpitala zmierza ku lepszemu?

Z mojej strony muszę powiedzieć, że musimy jeszcze bardzo dużo zrobić. Choćby zmodernizować, a w zasadzie kupić nowe maszyny do sterylizacji, czy nawet pralni. Urządzenia te są mocno wyeksploatowane i często ulegają awariom. Przystosowujemy, a praktycznie wprowadzamy nowoczesny system informatyczny, spełniający współczesne wymogi w administracji i w prowadzeniu dokumentacji medycznej. Ponadto czeka nas remont bloku operacyjnego, wymiana i zakup narzędzi do operacji oraz sprzętu medycznego, który ma średnio po ok. 15 lat i jest zużyty. Karetki również wymagają pilnej wymiany na nowe, obecnie użytkowane są bardzo wyeksploatowane i awaryjne. W zakupie nowej karetki bardzo pomagają nam władze powiatu na czele ze starostą Jolantą Gonta, podobnie jest w innych inwestycjach. Jestem podbudowany tego typu współpracą, wierzę, że doprowadzi ona do bardzo dobrych efektów. Oczywiście rozmawiamy także z innymi ewentualnymi osobami i instytucjami chcącymi wesprzeć nasz szpital w niezbędnych inwestycjach. Tu podkreślę, iż olbrzymiego wsparcia w negocjacjach z ważnymi instytucjami udzielił szpitalowi minister Maciej Małecki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Dużo emocji w ostatnim czasie wzbudza sprawa oddziału psychiatrycznego. Mieszkańcy powiatu są zaniepokojeni sytuacją psychiatrii, czy możemy ich w jakiś sposób uspokoić?

Rozumiem obawy, ale robimy wszystko, by ten Oddział w Sochaczewie funkcjonował. Wyjaśnię, iż z powodu niekorzystnej dla pacjentów i szpitala decyzji lekarzy psychiatrów, pracujących w Oddziale Psychiatrii, zostaliśmy zmuszeni do chwilowego przerwania działalności/leczenia w zakresie oddziałów stacjonarnych. Do tego, wraz z końcem roku 2019 zakończył się poprzednio podpisany kontrakt z NFZ, który nie mógł być przedłużony, pomimo starań dyrekcji szpitala z powodu braku kadry lekarskiej. Leczenie psychiatryczne aktualnie kontynuujemy w ramach Poradni Psychiatrycznych i dzięki skutecznym negocjacjom z NFZ został zwiększony trzykrotnie kontrakt na leczenie chorych wymagających leczenia psychiatrycznego.

Jak zatem rysują się najbliższe plany dotyczące psychiatrii?

– Obecnie nowym szefem Psychiatrii w Sochaczewie został dr n. med. Michał Skalski. Dyrekcja szpitala po rozmowach z Ministerstwem Zdrowia, NFZ i Urzędem Wojewódzkim jest w trakcie przekształcania „starego, archaicznego” systemu leczenia psychiatrycznego w nowoczesny, aktualnie wprowadzany na świecie i w Polsce model leczenia w ramach Centrum Leczenia Psychicznego. Pod kierownictwem dr Skalskiego będą tworzone nowe komórki, które, oprócz poradni będą wchodziły właśnie w skład Centrum Zdrowia Psychicznego. Jeśli mowa o psychiatrii, to obecnie jesteśmy w trakcie gruntownej modernizacji. Zapewniam, iż dyrekcja szpitala podjęła wszelkie wysiłki i wydaje się, że skuteczne, w kierunku kontynuacji leczenia chorych wymagających leczenia psychiatrycznego. Jednocześnie pragnę poinformować, że zgłaszają się do szpitala nowi lekarze psychiatrzy i psycholodzy wyrażający chęć pracy w Sochaczewie.

Powstaje więc tak zwane Centrum Zdrowia Psychicznego?

Tak, jego główną istotą będzie pomoc mieszkańcom powiatu w zakresie rozwiązywania różnorodnych kryzysów i zaburzeń zdrowia psychicznego. W jego skład będzie wchodził kompleks poradni psychiatrycznych i oddział stacjonarny, zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.

W środowisku lokalnym mówi się o tym, że zwalniani zostają dobrzy specjaliści. Jako przykład podaje się choćby lekarza Muczyńskiego, specjalisty w zakresie chirurgii bariatrycznej. Mógłby pan się do tego odnieść?

Jest to kłamstwo propagowane na prywatny użytek, tylko nie wiadomo kogo. Żaden lekarz nie został do tej pory zwolniony ze szpitala, a tym bardziej specjalista. Do pracy zostali przyjęci nowi specjaliści w celu uzupełnienia brakującej kadry. Gwoli ścisłości, to pan doktor Muczyński nie przedłużył umowy na dalszą pracę, ani nie przystąpił do zorganizowanego w grudniu 2019 r. konkursu w ramach pracy kontraktowej. Krótko mówiąc, złożyliśmy mu propozycję pracy, której nie przyjął.

Podsumowując, proszę powiedzieć, jakie stawia pan priorytety, jeśli chodzi o funkcjonowanie sochaczewskiego szpitala?

Zdecydowanie priorytetem jest stworzenie w najbliższym czasie Centrum Zdrowia Psychicznego. Musimy jednakże wcześniej wyremontować zdewastowany i wymagający unowocześnienia budynek dawnej psychiatrii. Praktycznie remontu i unowocześnienia wymagają wszystkie budynki szpitala. Ich struktura spełnia bowiem wymagania lat 80. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji dotyczącej dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego Działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Musimy dokonać zakupu karetki transportowej, nowej sterylizatorni, wyremontować oraz kupić nowy sprzęt do Bloku Operacyjnego, dokupić lub wymienić sprzęt i łóżka na oddziałach szpitalnych, dokończyć informatyzację systemu medycznego, kadrowo-finansowego, a także aptecznego. Planujemy i prowadzimy starania nad rozszerzeniem możliwości leczenia w ramach urologii, okulistyki zarówno operacyjnej, jak i ambulatoryjnej, oraz chcemy ponownie wprowadzić do leczenia ambulatoryjnego przyszpitalnego brakujących specjalistów, jak np. dermatolodzy, laryngolodzy, alergolodzy. Mamy też na uwadze rozszerzenie możliwości diagnostycznych przez wprowadzenie w godzinach popołudniowych badań m.in. USG. Tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, proszę o zaufanie i cierpliwość. Potrzeba czasu, a wspólnie z Zarządem Powiatu, który jest równie zdeterminowany do działania, poprawimy jakość funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Wszystko z myślą o pacjentach.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZmiana telefonów ZWiK
Następny artykułSparingowe porażki