Strona główna Mazowsze Konkurs o zwierzętach

Konkurs o zwierzętach

550
0
PODZIEL SIĘ

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technicena temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

Jak zaznaczają organizatorzy konkursu, liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

 W województwie mazowieckim konkurs przebiega w dwóch etapach – powiatowym i wojewódzkim. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą dzielone na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII). Pod uwagę przy ocenie będzie grana zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne pracy.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do placówek terenowych KRUS za pośrednictwem szkół upływa 28 lutego.

oprac. BN

fot.pixabay