Strona główna Iłów Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

599
0
PODZIEL SIĘ

Jest to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Dwanaście par małżeńskich z terenu gminy Iłów, zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, wyraziło zgodę na uruchomienie procedury nadania odznaczenia za długotrwałe pożycie małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w czwartek, 30 stycznia 2020 roku, w Klubie Seniora w Iłowie. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Jan Paweł Kraśniewski, Przewodniczący Rady Sławomir Tomaszewski, Sekretarz Gminy Katarzyna Michalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Marianna Robak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Karolewska.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali Państwo: Ewa i Mieczysław Chudzyńscy, Wiesława i Sylwester Dragan, Teresa i Józef Florkiewicz, Zofia i Czesław Jażdżyk, Urszula i Rajmund Korniłowicz, Wanda i Adam Kucharscy, Regina i Ryszard Orzeszek, Lucyna i Zenon Ozimek, Grażyna i Tadeusz Pszeniccy, Romualda i Stanisław Szymańscy, Krystyna i Józef Wydra, Jadwiga i Waldemar Zając.

Klimat uroczystości uświetnił występ w wykonaniu wychowanków z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Giżycach w repertuarze piosenek Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Dwa Plus Jeden, pod kierunkiem Doroty Idźkowskiej.

Wójt Jan Paweł Kraśniewski przy słowach piosenki Marka Grechuty, gratulując zebranym wspominał, że ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka, a Złote Gody, to jeden z najpiękniejszych jubileuszy i obchodzące go pary z pewnością zasługują na wyróżnienie za wytrwałość, oddanie, lojalność i poświęcenie.

Wszystkim parom złożył najserdeczniejsze życzenia, by każdy kolejny dzień przynosił im same miłe chwile w gronie rodziny i przyjaciół. Wraz z Przewodniczącym Rady Sławomirem Tomaszewskim dokonał uroczystego aktu dekoracji. Także przewodniczący Sławomir Tomaszewski złożył życzenia przekazując od całej Rady Gminy słowa uznania za tak długie, wspólne życie w małżeństwie.

Jubilatom wręczono odznaczenia, listy gratulacyjne, kwiaty i kosze słodkości. W uroczystości uczestniczyli również członkowie Klubu Senior Plus. Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem, po czym wszystkich zebranych zaproszono na słodki poczęstunek i lampkę symbolicznego szampana.

Gmina Iłów