Strona główna Chodaków Deszcz na wagę złota

Deszcz na wagę złota

576
0
PODZIEL SIĘ

Powinny ruszyć w Sochaczewie prace związane z pierwszym etapem budowy unikalnego w skali kraju systemu zagospodarowywania wód opadowych. Inwestycja warta ponad 14 milionów złotych w siedemdziesięciu procentach jest finansowana ze środków zewnętrznych.

Już tylko od zatwierdzenia organizacji ruchu zależy, kiedy rozpoczną się prace związane z budową nowej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Chodakowa.

Sądzimy, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi przewidywaniami, a przedłożony przez nas plan organizacji ruchu zostanie zatwierdzony, to prace związane z realizacją inwestycji powinny się rozpocząć pod koniec lutego – poinformowano nas w firmie Trakt, która na zalecenie miejskiego samorządu ma zrealizować pierwszy etap budowy systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Sochaczewa.

W tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych 4,7 mln zł, a w kolejnych dwóch latach prawie 10 milionów.

Łapanie deszczówki

Jak mówi Dariusz Dobrowolski, zastępca burmistrza Sochaczewa, projekt zatrzymania i użycia wód opadowych do potrzeb komunalnych, w tym podlewania terenów zielonych podczas suszy, składa się z ośmiu elementów.

Dwa pierwsze elementy już za nami. W ubiegłym roku powstał wylot wód opadowych i roztopowych do rzeki Utraty, trafiających do kanalizacji z ulic Parkowej, Ogrodowej, Topolowej i Grunwaldzkiej. Wykonawca zakończył prace w połowie grudnia. W tym samym czasie do ZGK dostarczono wóz do pielęgnacji zieleni, na którego zakup przeznaczono prawie 300 tysięcy złotych. Teraz przyszedł czas na kolejny etap prac – mówi Dariusz Dobrowolski. A te, jak wyjaśnia, będą polegały na remoncie i budowie nowej kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowej, Grunwaldzkiej, Topolowej i Ogrodowej. Naprawa i odbudowa prowadzona będzie na ponad kilometrowym odcinku kanałów. Woda z Parkowej, Grunwaldzkiej, Topolowej i Ogrodowej trafi do nowego, żelbetowego zbiornika, który pomieści jej prawie 600 metrów sześciennych. Same prace mają potrwać od końca września.

Ożywić Chodaków

 Kolejne prace związane z budową systemu przewidziano na przyszły rok. Wtedy rozpocznie się oczekiwana przez mieszkańców budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Płockiej i Łowickiej. Do tego dojdzie budowa zbiornika retencyjnego na terenie stacji uzdatniania wody, do którego będzie odprowadzana woda opadowa z części Rozlazłowa. W 2021 roku ruszą również prace związane z budową nowego odwodnienia na terenie dawnego Chemitexu.

Szczególnie ciekawy jest ten ostatni element projektu, czyli renowacja Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej. W tym rejonie zlecimy ułożenie prawie 1,8 kilometra kanalizacji deszczowej, montaż studni rewizyjnych, rozbiórkę ponad 360 metrów nieużywanej deszczówki i starej sieci wodociągowej. W następnym etapie ulice utwardzone zostaną płytami ażurowymi pozwalającymi wodzie wsiąkać do ziemi. Trzeba jeszcze rozebrać stare chodniki i ułożyć nowe, usunąć zniszczone krawężniki, wyregulować studzienki, rozebrać nieczynny wodociąg, wykonać podbudowę jezdni, ułożyć na niej zbrojone płyty ażurowe pozwalające na ruch samochodów ciężarowych. To najtrudniejszy i najdroższy element całego projektu. Szacujemy, że może kosztować nawet 6 milionów złotych – mówi Dariusz Dobrowolski. Dodając, że prace prowadzone na terenie Chemitexu pozwolą nie tylko na przechwytywanie tak potrzebnej wody, ale również na ożywienie tej części miasta pod względem inwestycyjnym i wprowadzeniu tam firm prowadzących nieuciążliwą dla otoczenia działalność.

Jerzy Szostak

Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego