Strona główna Sochaczew gmina Czy będą Honorowi Obywatele?

Czy będą Honorowi Obywatele?

413
0
PODZIEL SIĘ

Wśród wielu uchwał o charakterze gospodarczym, na sesji Rady Gminy Sochaczew, która odbywać się będzie 25 lutego, zaplanowano ustalenie w jaki sposób przyznawane i komu będzie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sochaczew.

Pomysł ten wzorowany na innych gminach powiatu sochaczewskiego od jakiegoś czasu dość mocno drąży radnych. Chcą, by również w ich gminie nagradzano wybitnych i szczególnie zasłużonych mieszkańców. Uchwała przyjęta na sesji ustali zasady i tryb przyznawania Honorowego Obywatelstwa oraz nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Sochaczew”, który będzie zarezerwowany nie tylko dla mieszkańców gminy, ale też jak stwierdzili radni w trakcie dyskusji na wcześniejszych sesjach dotyczyć ma osób, które przysłużyły się gminie na różnych polach swej działalności.

W części gospodarczej rozstrzygane będą zapisy dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch wsi – Kuznocin i Gawłów. W obu przypadkach uchwały będą korygować zmiany po około 20 latach do istniejących już planów. W przypadku Kuznocina korekta jest to planu z 1998 roku,a w Gawłowie do planu z 2002 roku. Jak zaznaczał na wcześniejszych sesjach Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew, takie zmiany w planach są konieczne, gdyż trzeba uwzględnić nowe obiekty i inwestycje. Jest to także wymóg unijny przy staraniach się o dofinansowanie. Plany muszą być bowiem aktualne. Natomiast zupełnie nowy plan obejmie część wsi Władysławów. Radni przyjmą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia takiego plany.

Ustalony na nowo zostanie podatek od nieruchomości, rolny i leśny. To korekta przyjętego kilka tygodni wcześniej podatku. Radni zapoznają się też z planem pracy na 2020 rok przygotowanym przez Komisję Rewizyjną i planowanymi przez nią kontrolami.

BN

fot.archiwum