Strona główna Iłów Uroczysta inauguracja Klubu SENIOR+

Uroczysta inauguracja Klubu SENIOR+

464
0
PODZIEL SIĘ

21 stycznia był wyjątkowym świętem Babci i Dziadka na terenie gminy Iłów. Uroczyście zainaugurowano działalność Gminnego Klubu Seniora, który mieści się w wielowiekowej siedzibie pastorów przy ul. Plac Kasztanowy 6.

Idea powstania Gminnego Klubu „SENIOR+” zrodziła się w 2018 roku po wizycie w gminie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Myśl udziału w priorytetowym programie rządowym dzięki przychylności przedstawicieli sejmu i powiatu skutecznie zrealizował wójt Jan Kraśniewski. Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego ,,SENIOR+” na lata 2015 – 2020 r. został złożony 04 stycznia 2019 r., a porozumienie zostało podpisane już 10 maja 2019 r. W module I gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 150 000 zł – 80 % inwestycji w tym 125 000 zł na remont i 25 000 zł na wyposażenie. Kolejny wniosek o dotację na realizację zadania zleconego w ramach programu Wieloletniego „SENIOR +” w 2020 roku został złożony 3 stycznia br. a wnioskowana kwota dotacji to 43 600,00 zł tj. 40% planowanego całkowitego kosztu działalności.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, wśród których byli, m.in. starosta Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, radne Rady Powiatu Wanda Dragan i Aneta Roskosz, w imieniu posła Macieja Małeckiego szef jego Biura Poselskiego Michał Orliński, dyrektor PUP Marlena Kowalska, dyrektor Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim – części Muzeum Mazowieckiego w Płocku Magdalena Lica – Kaczan a także gospodarzy – wójta Jana Kraśniewskiego i dyrektor GOPS Urszulkę Karolewską, przewodniczącego rady gminy Sławomira Tomaszewskiego z radnymi, dyrektorów szkół i placówek gminnych, przewodniczącą Koła Emerytów i Rencistów Wiesławę Zientarę, prezesa oddziału OSP Edwarda Krakowiaka, komendanta policji Marka Jakubowskiego, a przede wszystkim wielu mieszkańców – seniorów, członków Klubu SENIOR +. Nowa siedziba została wypełniona po brzegi łącznie z miejscami stojącymi.

Imprezę rozpoczęły niezwykle wzruszające i refleksyjne jasełka wykonane przez wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach. Następnie głos zabrał gospodarz obiektu – wójt Jan Kraśniewski podkreślając, że wybrana siedziba Klubu to budynek dawniej zamieszkiwany przez pastora kościoła ewangelicko – augsburskiego,   o wieloletniej historii, którą należy upowszechniać. Wyremontowana obecnie powierzchnia to blisko 160 m2. A pierwszym prezentem Klubu „SENIOR+” otrzymanym jeszcze w ubiegłym roku kalendarzowym był samochód Peugeot Partner ofiarowany przez Fundację Orlen, przy wsparciu posła Macieja Małeckiego. Następnie z pełnym ceremoniałem została przecięta wstęga otwierająca Klub „SENIOR+”, gdzie wójtowi towarzyszyli zaproszeni goście, którzy wyjątkowo przyczynili się do powstania klubu i propagowania historii tego miejsca. Obiekt pobłogosławił prałat ksiądz Czesław Młynarczyk. Następnie głos zabrali przybyli goście m.in. starosta sochaczewski Jolanta Gonta gratulując i podkreślając zaangażowanie w powstanie klubu wójta Jana Kraśniewskiego. Radna powiatowa Wanda Dragan ofiarowała dla Klubu swoją książkę, a dyrektor Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim Magdalena Lica- Kaczan podkreśliła wyjątkowość miejsca i zobowiązała się pomóc w upamiętnieniu go.

Po oficjalnych przemówieniach wójt Jan Kraśniewski i prowadząca uroczystość sekretarz gminy Katarzyna Michalska zaprosili zebranych gości na słodki poczęstunek. Na sali pojawił się wielki tort z napisem „SENIOR+”. Rozpoczęły się rozmowy indywidualne, życzenia i zwiedzanie nowo wyremontowanego obiektu.

Warto przypomnieć, że adresatami Klubu „SENIOR +” są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez względu na wykształcenie, seniorzy w wieku 60 + zamieszkujący teren gminy Iłów, nieaktywni zawodowo z racji wieku.

Celem działalności Klubu jest aktywowanie środowiska seniorów Gminy Iłów do wspólnego spędzania wolnego czasu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, samotnych, nieaktywnych zawodowo, zapewnienie wsparcia seniorom, umożliwienie im korzystania z oferty: prozdrowotnej, edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej. Założeniem klubu jest zapobieganie marginalizacji osób starszych, budowanie więzi międzypokoleniowej, ochrona i promocja zdrowia. Dążeniem klubu jest kreowanie wizerunku osób starszych, organizowanie dla członków klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp.

                                                                                                                                Gmina Iłów