Strona główna Teresin Szkolą się w stolicy

Szkolą się w stolicy

264
0
PODZIEL SIĘ

 W ramach projektu „Akademia Przyszłości” uczniowie Zespołu Szkół w Teresinie uczestniczyli w kolejnych wyjazdowych warsztatach. Ponownie w warszawskiej SGGW. Celem głównym projektu jest rozwój wielorakich kompetencji, w tym przede wszystkim:

– kompetencji pozwalających na rozbudzaniu ciekawości poznawczych uczestników:

– stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;

– inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;

– propagowanie kultury innowacyjności – zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;

– integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia, jakości już prowadzonych zajęć. W ramach projektu przewidziano opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz naukową ze strony uczelni.

Warsztaty przeprowadzają eksperci w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i przedsiębiorczości. Zdobywanie i rozwój wiedzy oraz umiejętności poza murami macierzystej szkoły zawsze przynosi wiele dobrego, jednocześnie uczniowie zdobywają kolejne cenne doświadczenia, które z pewnością zaprocentują w przyszłości.

Realizacja projektu potrwa do późnej wiosny. Nastąpi wówczas prezentacja efektów szkolenia młodzieży z Teresina. Patrząc na jej zaangażowanie i kreatywność, oraz chwalone przez wykładowców umiejętności, już teraz jesteśmy pewni, że zapowiada się bardzo ciekawie.

ZS