Strona główna Teresin Stypendialne decyzje

Stypendialne decyzje

299
0
PODZIEL SIĘ

Podczas przedświątecznej sesji Rada Gminy Teresin wprowadziła zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin.

Zmiany mają przede wszystkim na celu dostosowanie do obecnej struktury gminnej oświaty, w której wedle zapisów reformy oświaty nie ma już szkół gimnazjalnych. Stypendium wójta mogą otrzymać uczniowie, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają minimum jedno z podanych kryteriów. A te mówią o tym, iż kandydat na stypendystę powinien m.in.: wykazać się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie i uzyskać tytuł laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym, albo uzyskać bardzo wysokie wyniki w nauce tj. średnia ocen 5,4 w klasach IV-VI i 5,3 w klasach VI-VIII oraz średnia z egzaminów ósmoklasisty na poziomie 93 procent. Wysokość stypendium wynosi 500 zł, a odpowiedni dokument o przyznaniu świadczenia stypendyści mają otrzymywać podczas uroczystości szkolnych o podniosłym charakterze.

odol

fot.pixabay