Strona główna Edukacja Stypendia bez zmian

Stypendia bez zmian

394
0
PODZIEL SIĘ

Radni na ostatniej, ubiegłorocznej sesji rady miejskiej jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą programu stypendialnego mającego wspierać uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Sochaczewa. Jedyną zmianą dokonaną w dotychczasowym, trwającym od 2011 roku programie, było wykreślenie z niego zapisu o gimnazjalistach w związku z likwidacją tych szkół.

Przypomnijmy, że program wspierania zdolnych uczniów funkcjonuje od 2011 roku i w całości jest finansowany z budżetu miasta. Ma on zachęcać dzieci do pogłębiania wiedzy, startu w olimpiadach, konkursach oraz wysokiej rangi zawodach sportowych.

Stypendystami mogą zostać uczniowie klas IV-VIII osiągający najlepsze wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,50). Stypendium można też otrzymać za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, np. gdy jest się laureatem olimpiady – co najmniej na szczeblu wojewódzkim, albo medalistą mistrzostw Polski, Europy lub świata.

Stypendia przyznawane są dwa razy w roku, na okres pięciu miesięcy. Dodajmy, że od początku trwania programu przyznano jej 1355 uczniom, a w 2019 roku otrzymało je 196 osób.

atu

fot.pixabay