Strona główna Rybno Potrzebny kredyt na deficyt

Potrzebny kredyt na deficyt

322
0
PODZIEL SIĘ

Radni gminy Rybno podczas sesji 7 stycznia przyjęli uchwałę o zaciągnięciu długoterminowego kredytu na spłatę deficytu budżetowego w 2020 roku. Deficyt ten spowodowany zostanie koniecznością wykonania inwestycji gminnych.

Sesję zwołano na wniosek Damiana Jaworskiego, wójta gminy Rybno, który argumentował konieczność zaciągnięcia takiego kredytu pod inwestycje. Kredyt ma być zaciągnięty w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 500 tysięcy złotych. Ta kwota przeznaczona będzie na wykonanie modernizacji i przebudowę ulic w Rybnie. Inwestycja od dawna jest przez mieszkańców oczekiwana i znacznie poprawi standard życia w tej wsi. Spłata zadłużenia nastąpi w ratach w latach 2020-2025. Zadłużenie ma być spłacane z kolejnych gminnych budżetów, z działu dochodów od osób fizycznych. Kredyt ma być zabezpieczony wekslem in blanco z deklaracją wekslową do wysokości zobowiązania, czyli 500 tysięcy złotych.

­– Bez tego kredytu nie uda nam się zrealizować wszystkich planowanych inwestycji tak potrzebnych mieszkańcom. Łatwiej nam spłacać zobowiązanie ratami z budżetu niż wygospodarować taką kwotę – wspomniał Damian Jaworski.

Inwestycja ruszy wiosną tego roku. Radni przyjęli wniosek o kredycie długoterminowym jednogłośnie przez 11 radnych obecnych na sesji.

Przegłosowali również bez zastrzeżeń korektę budżetu oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowany dochód w 2020 roku zmniejszono o 2 278 146 złotych. Ta kwota dotyczy planowanego dochodu majątkowego. Natomiast dochód bieżący pozostanie bez zmian. Po korekcie budżet w 2020 roku po stronie dochodów wyniesie 18 575 450,59 złotych.

Z kolei planowane wydatki zwiększono o 1 137 285,39 złotych. Zmniejszenie w jednym z działów w administracji gminnej sięgnęło około 310 tys. złotych. W sumie planowany deficyt budżetowy ma wynieść 3 298 558,08 złotych. W większości są to środki przeznaczone na sfinansowanie inwestycji drogowych, które są bardzo kosztowne. Jednak w gminie Rybno, by stała się ona atrakcyjna i przyciągała inwestorów, potrzeba inwestować w infrastrukturę. To zdaniem wójta Damiana Jaworskiego jest priorytet na najbliższe lata.

BN

Fot. UG Rybno

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKoncert po góralsku
Następny artykułPrzeciw nałogom