Strona główna Powiat Posiedzenie Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

344
0
PODZIEL SIĘ

Podczas ostatniego grudniowego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy omawiano m.in. propozycje podziału środków Funduszu Pracy na 2020 rok, opiniowano prośbę dyrekcji Zespołu Szkół w Teresinie dotyczącą utworzenia nowego kierunku kształcenia młodzieży. Natomiast dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie Marlena Kowalska przedstawiła informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim za 11 miesięcy 2019 roku.

Przedstawiony podział środków Funduszu Pracy przyznanych decyzjami MRPiPS na realizację aktywnych form w 2020 roku został opracowany i oszacowany na podstawie wykorzystanych pieniędzy w 2019 roku. Jak podkreślano, w ciągu roku w miarę potrzeb istnieje możliwość dokonywania przesunięć środków. Najwięcej pieniędzy zabezpieczono na staże, roboty publiczne, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia.

Jednym z kolejnych omawianych punktów programu Rady było wydanie opinii dotyczącej utworzenia nowego kierunku kształcenia młodzieży w Zespole Szkół w Teresinie. Dyrektor placówki Ewa Odolczyk zwróciła się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii na uruchomienie od nowego roku szkolnego 2020/21 branżowej szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz. Kształcenie w tym zawodzie może stanowić podbudowę do dalszego kształcenia zawodowego w ramach tej samej branży w zawodzie technik mechanik. Celem pracy ślusarza jest realizacja procesu wytwarzania, montażu i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Jak argumentowała w piśmie dyrektor, wszystko wskazuje na to, że w sektorze mechanicznym wzrasta zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie. Dynamika zmian w gospodarce, ekonomii i nowoczesnych technologiach wymusza na szkolnictwie zawodowym konieczność szybkiego i adekwatnego reagowania na potrzeby pracodawców. Osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikację zawodową mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń. Ślusarze pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie czy usługach.

Przewodniczący Rady Rynku Pracy wicestarosta Tadeusz Głuchowski podkreślał, że teresińska szkoła chce poszerzać ofertę edukacyjną w sektorze mechanicznym. – Nie należy przeszkadzać, a pomagać w tworzeniu nowych kierunków, które są atrakcyjne i na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy – mówił wicestarosta. Wskazał przy tym na uruchomiony od września 2019 roku nowy kierunek w tej placówce, który ma przyszłość – mechanik, gdzie naukę rozpoczęło 27 chłopców i 1 dziewczyna.

Członkowie zaopiniowali prośbę dyrekcji szkoły pozytywnie. Opinia ta wraz z pismem dyrekcji zostanie przesłana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.

Z przedstawionej informacji o sytuacji na rynku pracy w naszym powiecie wynika, iż na koniec listopada ub.r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 1649 osób. Dla porównania – do stycznia 2019 roku zmniejszyła się o 552 osoby. W listopadzie do rejestracji przystąpiło 307 osób, w tym 37 osób po raz pierwszy uzyskało status osoby bezrobotnej. Urząd Pracy posiadał 274 oferty pracy.

W okresie od 1 stycznia do 27 grudnia 2019 roku wydano 1628 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Polski, z tego 1621 dla obywateli Ukrainy, 4 dla obywateli Gruzji, 2 dla obywateli Mołdawii i 1 dla obywatela Armenii.

W sprawach różnych dyrektor PUP poinformowała uczestników, iż na terenie powiatu sochaczewskiego w dwóch firmach zgłoszono zwolnienia grupowe.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułŚWIĄTECZNE GRAND PRIX
Następny artykułŻycie jest piękne