Strona główna Powiat Podpisanie listu intencyjnego

Podpisanie listu intencyjnego

481
0
PODZIEL SIĘ

Pełnomocnik Zarządu LS Airoport Services SA do spraw LS Academy Adam Jaszczuk i dyrektor Zespołu Szkół RCKU Marek Wernicki, podpisali list intencyjny w sprawie współpracy. Celem jest realizacja działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami oraz kierunkami rozwoju LS Airport Services oraz LS Technics i Technikum w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.

Miało to miejsce w piątek 10 stycznia w sali konferencyjnej Zespołu Szkół RCKU. Podpisanie listu odbyło się w obecności wicestarosty sochaczewskiego – Tadeusza Głuchowskiego, dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji – Urszuli Opasiak, a także Macieja Mechackiego, koordynatora projektu LS Academy i Remigiusza Szafrańskiego – przedstawiciela zespołu nauczycieli kształcenia zawodowego, który współpracę zainicjował. Ponadto uczestnikami i świadkami wydarzenia byli wszyscy uczniowie technikum eksploatacji portów i terminali wraz z wychowawcami.

Wzajemne wsparcie

Dyrektor Marek Wernicki w swoim przemówieniu powitalnym wskazał, że porozumienie o współpracy jest kluczowe dla tego kierunku kształcenia. Strony zobowiązały się do pełnego wsparcia wzajemnych działań umożliwiających dostosowanie kształcenia zawodowego do obecnych potrzeb branży lotniczej w Polsce. Dodał także, że kierowana przez niego placówka, rozpoczyna w ten sposób współpracę z największym polskim operatorem usług handlingowych, który obsługuje 80 przewoźników lotniczych i posiada 80 procent udział w całym rynku obsługi lotniskowej w Polsce.

Firma LSAS powstała w 2009 roku i jest spółką państwową. Operuje na 5 lotniskach (Warszawa, Modlin, Katowice, Kraków i Gdańsk), gdzie prowadzi pasażerską obsługę naziemną, obsługę cargo i lotniskową obsługę techniczną statków powietrznych.

Dyrektor mówił o różnych formach współpracy, zarówno w odbywaniu praktyk zawodowych, jak i organizacji wycieczek edukacyjnych, lekcji i pokazów w szkole, a także możliwości podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. LSAS oferuje także pomoc w opracowaniu szkolnych programów nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Wyraził też przekonanie, że współpraca z LS Airport Services z pewnością znacznie przyczyni się do promocji tego kierunku, zwłaszcza, że jest to zawód atrakcyjny, dynamicznie rozwijający się i wpisany na listę zawodów europejskich.

Kształcenie w technikum w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali rozpoczęto w ZS RCKU w 2018 roku i obecnie szkoła kształci w dwóch rocznikach 71 uczniów.

Potrzebne kadry

 Z kolei Adam Jaszczuk mówił o potrzebie kształcenia wykwalifikowanej kadry usług pasażerskich i cargo. Firma LSAS uruchomiła projekt LS Academy z myślą o rekrutacji dobrze przygotowanych pracowników. Młodzież z wyraźnym zadowoleniem usłyszała, że firma gwarantuje praktycznie w 100 procentach zatrudnienie absolwentom w tej dynamicznie rozwijającej się branży. Spółka bardzo poważnie podchodzi do współpracy z technikami eksploatacji portów i terminali, z uwagi na zapewnienie sobie kadry w długiej perspektywie czasowej. Tym bardziej, że otwarcie lotniska Baranów to potrzeba rekrutacji wykwalifikowanych pracowników na kilka tysięcy stanowisk.

– Samorząd powiatowy cieszy się z tego rodzaju wydarzeń i rozwoju swoich placówek oświatowych, nawiązywania przez nie współpracy i aktywnie wspiera rozwój kształcenia, szczególnie w nowych, poszukiwanych zawodach. To bardzo dobry krok w celu podwyższenia poziomu kształcenia w ZS RCKU – mówił wicestarosta Tadeusz Głuchowski.

Natomiast dyrektor Urszula Opasiak zwracając się do uczniów, prosiła, aby dobrze wykorzystali tę wielką szansę, jaką jest współpraca z dużą i nowoczesną firmą. Przypomniała, że nie sposób nauczyć się wykonywania zawodu wyłącznie z podręcznika i ćwiczeń. Praktyka i możliwość uczestniczenia w codziennej pracy w nowoczesnej firmie to podstawa sukcesu.

Uroczystość zakończyło wspólne, pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania. Dyrektor dziękując wszystkim za udział, wspomniał, że uroczystość pozwala mieć nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój kształcenia w trudnym, ale ciekawym zawodzie.

R.Sz.