Strona główna Teresin Odpłatność za schronienie

Odpłatność za schronienie

313
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Według ustaleń, odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i osób bezdomnych nadużywających substancji psychoaktywnych kształtuje się ośmiostopniowo. Jako kryterium podziału przyjmuje się procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego. Dla przykładu, jeśli wyniesie on powyżej 100, ale nie więcej niż 120, to odpłatność w procentach dobowego kosztu utrzymania osoby bezdomnej kształtuje się na poziomie 30 procent. Z kolei dla najwyższego współczynnika 240 taka odpłatność jest już stuprocentowa.

W przypadku odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jej wysokość wynosi od 20 do 100 procent, ale uzależniona jest od skali aż siedemnastostopniowej, w której pod uwagę, tak jak powyżej, bierze się stosunek dochodu osoby do kryterium dochodowego.

odol

fot.pixabay