Strona główna Powiat Komunikat dla hodowców drobiu

Komunikat dla hodowców drobiu

406
0
PODZIEL SIĘ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie informuje, iż rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 poz. 722) jest rozporządzeniem obowiązującym nieprzerwanie od dnia ogłoszenia.

Określa ono zakazy i nakazy dotyczące gospodarstw utrzymujących drób, w tym gospodarstw przyzagrodowych.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje się utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. Należy przez to rozumieć, iż drób ma być utrzymywany na ogrodzonym, zamkniętym terenie bez dostępu do stawów, oczek wodnych itp., bądź w wolierze. Ponadto nakazuje się zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich ptaków oraz karmienie i pojenie drobiu w zamkniętym pomieszczeniu. Obowiązkiem każdego hodowcy drobiu jest przestrzeganie zasad bioasekuracji i higieny osobistej przed podjęciem prac w kurniku oraz zgłaszanie do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii każdych przypadków zwiększonej śmiertelności drobiu oraz wystąpienia u drobiu objawów chorobowych. Pełna treść rozporządzenia została udostępniona na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sochaczewie.

PIW

fot.pixabay