Strona główna Teresin Budżet gminy Teresin przyjęty

Budżet gminy Teresin przyjęty

352
0
PODZIEL SIĘ

Jednogłośnie przyjęty został budżet gminy Teresin na 2020 rok. Stało się to podczas XVII obrad Rady Gminy, 17 grudnia 2019 roku. To najważniejsza uchwała organu stanowiącego, określająca m.in. plan dochodów i wydatków gminy, wysokość rezerwy, dotacje oraz wydatki na zadania inwestycyjne.

Wcześniej uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Teresin na lata 2020-2031. Przewodniczący Rady Bogdan Linard poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła projekt uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. Wszystkie stałe komisje gminne również pozytywnie zaopiniowały projekt. Tegoroczny plan zakłada uzyskanie dochodów na poziomie 71 831 244,01 złotych. Wydatki oszacowane zostały na kwotę 77 081 228 złotych. Deficyt w kwocie 5 249 984 zł ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 4 600 000 złotych, jak również pożyczką w kwocie 649 984 złotych.

Rezerwa ogólna wynosi 204 209 złotych, a rezerwa celowa w wysokości 195 100 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na zadania inwestycyjne zarezerwowano środki w wysokości ponad 17 miliona złotych, z czego na zadania jednoroczne przeznaczono około 7 miliona złotych. Priorytetami w tym zakresie są przede wszystkim – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Paprotni (2 miliony złotych), budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich (300 tysięcy złotych) oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Szymanowie (300 tysięcy złotych). Zaplanowana jest także rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie. W WPF na ten cel zarezerwowano 2 miliony złotych w roku przyszłym i 1,7 miliona złotych w 2021 roku. Ponadto w WPF rozpisano wydatki o wartości ponad 9,16 miliona złotych, z czego wydatki bieżące to ponad 48 tysięcy złotych z przeznaczeniem na kontynuację szkoleń i leasing samochodu osobowego, który już jest w użytkowaniu. Z kolei wydatki majątkowe wyniosą ponad 9,1 miliona złotych. Zaplanowano tu kontynuację projektu Odnawialnych Źródeł Energii, budowę parku Granice (1,5 miliona złotych w roku 2020 i 600 tysięcy złotych w roku 2021), wykonanie nadbudowy i rozbudowy Urzędu Gminy Teresin (125 tysięcy złotych), a także przebudowę dróg. Modernizacje obejmą m.in. drogę Seroki – Paski (na ten cel przeznaczono już 90 tysięcy złotych, a teraz dojdzie do tego 170 tysięcy złotych) oraz drogę w Kawęczynie (współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych). Tegoroczny fundusz sołecki zakłada łącznie 673 tysięcy złotych na zadania zaplanowane przez poszczególne sołectwa. Szczegóły budżetu gminy Teresin na 2020 rok na stronie bipteresin.pl

Marcin Odolczyk