Strona główna Brochów Brochow ma nowy budżet

Brochow ma nowy budżet

382
0
PODZIEL SIĘ

W 2020 roku gmina Brochów wchodzi z nowym budżetem, który radni przyjęli bez zastrzeżeń. Po stronie dochodów planowane jest 20 822 490 złotych, a wydatków – 20 996 490 złotych. Radni przyjęli też Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2032. Jednogłośnie też zaaprobowali nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zdzisławowi Chrzanowskiemu – prezesowi OSP i byłemu radnemu gminnemu.

Przed przyjęciem nowego budżetu radni w grudniu minionego roku dokonali ostatniej korekty w budżecie na 2019 rok. Zmiana to wynik przesunięć finansowych i dotacji. W związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kromnów, dopisano do budżetu 100 tysięcy złotych. W sumie strażacy dostali na zakup 246 880 złotych. Gmina dodatkowo wsparła modernizację świetlicy w Kromnowie i w Miszorach. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartych Stref Aktywności gmina otrzymała ponad 61 tys. złotych na Śladów i Przęsławice, w których OSA już działają.

Budżet nieco mniejszy

Po zmianach ubiegłoroczne dochody budżetowe zamknęły się kwotą 22 374 279 złotych, wydatki 25 106 224 złote. Tegoroczny budżet zaplanowano w nieco niższej wysokości, ale wynika to z możliwości gminy. Planowane dochody to 20 822 490 złotych, a wydatki 20 996 490 złotych.

­– Jak co roku najwięcej w gminie przeznaczane jest na oświatę i wychowanie, a także świadczenia społeczne. To ponad 13 milionów złotych z naszego budżetu. To wynika z zapisów ustawowych. Pozostała kwota, to wydatki administracyjne i inwestycyjne. Zatem każdego roku musimy bardzo skrupulatnie gospodarzyć, żeby utrzymać dyscyplinę finansową – wspomniał Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Łącznie na oświatę zarezerwowano 6 823 822 złotych. Najwięcej, gdyż ponad 6 milionów złotych, pochłonie fundusz przeznaczony na szkoły gminne oraz program Erasmus+, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji uczniów. Nieco ponad 600 tysięcy złotych przeznaczone zostało na oddziały przedszkolne i Niepubliczne Przedszkole Łoszaki w Lasocinie. Pozostała kwota to dowozy uczniów, dokształcanie nauczycieli oraz inne zadania oświatowe niezbędne w realizacji np. wsparcie uczniów wymagających specjalnych metod nauki.

Prawie tyle samo, bo ponad 6,5 miliona złotych, kosztuje gminę realizacja programu Rodzina+. Na świadczenia wychowawcze przeznaczono ponad 4,6 miliona złotych. Na pozostałe opłaty rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ZUS potrzeba 1,6 miliona złotych. Sam program „Dobry start” to ponad 220 tysięcy złotych. Z kolei na pomoc społeczną zaplanowano 773 530 złotych. W tej kwocie są opłaty pobytu mieszkańców gminy w DPS i różne formy zasiłków. Natomiast koszt administracji publicznej, w tym m.in. diety radnych, sołtysów i utrzymanie urzędu gminy to prawie 3 miliony złotych.

 Inwestycje z namysłem

Tegoroczne inwestycje, jak zaznaczono na sesji Rady Gminy Brochów, planowane są pod kątem uzyskania dofinansowania. Piotr Szymański wielokrotnie podkreśla, że niektórych z nich nie da się zrealizować bez zewnętrznego wsparcia. Ponadto gmina spłaca nadal zobowiązania od zaciągniętych kredytów m.in. na budowę Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brochowie.

W tym roku prawie 2 miliony złotych w gminie przeznaczone zostało na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Są to wydatki na budowę budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie i ponad pół miliona złotych na infrastrukturę techniczną na terenach rewitalizowanych. Nieco ponad milion złotych pochłonie koszt odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, a ponad 200 tysięcy złotych zakup energii do oświetlenia ulicznego wraz z konserwacją, remontami i naprawami. Inne wydatki przyjęte w budżecie przez radnych to m.in. ponad 212 tysięcy złotych na świetlicę wiejską w Konarach. Strażacy z OSP w tym roku otrzymają w sumie prawie 270 tysięcy złotych na bieżące wydatki i zakup samochodu operacyjnego. Sporym wydatkiem, bo sięgającym ponad 112 tysięcy złotych jest dofinansowanie połączeń do Sochaczewa.

­– Mieszkańcy tego od nas oczekują i korzystają z tych połączeń. Dopłata pozwala na wyjazd osobom, które nie mają własnego środka transportu, głównie młodzieży i starszym na zakupy, imprezy kulturalne i sportowe – zauważył Piotr Szymański.

Podczas grudniowej sesji radni zaakceptowali kolejnego Honorowego Obywatela Gminy. Został nim Zdzisław Chrzanowski, prezes OSP Brochów i były radny gminy. Dołączył do grona wcześniej wybranych trzech mieszkańców gminy – ks. Jana Zielińskiego, byłego proboszcza parafii w Brochowie, Lucjana Kacprzaka, byłego sołtysa Janowa oraz Andrzeja Fijołka, byłego wójta gminy Brochów.

Nowy Honorowy Obywatel w 1988 roku był członkiem Komitetu Budowy Pomnika w Janowie, zainicjowanej przez Lucjana Kacprzaka. Jest też członkiem brochowskiego bractwa śpiewaczego „Vexilla Regis”.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułMsza święta o uzdrowienie
Następny artykułDotacja dla GZGK