Strona główna Powiat Wsparcie drobnych inwestycji

Wsparcie drobnych inwestycji

366
0
PODZIEL SIĘ

W wielu gminach Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, zwany w skrócie MIAS, stał się pomocny przy realizacji drobnych inwestycji na terenach gmin. Część z nich wykorzystała kwoty 10 tysięcy złotych na drobne prace przy obiektach użyteczności publicznej.

MIAS to bardzo dobry pomysł. Dzięki niemu mogliśmy wykonać część prac przy boisku w Mokasie oraz inne drobne prace przy strażnicy OSP. To może nie są duże pieniądze, ale bardzo przydatne – stwierdził Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.

Różne przeznaczenie

Gminy w różny sposób przekazywały sołectwom środki z funduszu MIAS. Działania w sołectwach były realizowane na podstawie zgłoszonych wniosków inwestycyjnych. Pieniądze były przekazane w pierwszej połowie bieżącego roku. Prace trzeba było wykonać i rozliczyć nie później niż do 31 października. Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu rozliczenia samorząd Województwa Mazowieckiego naliczał karę w wysokości 100 złotych. Jednak z terenu powiatu sochaczewskiego wszystkie gminy na czas dostarczyły wypełnione rozliczenia. Teraz samorząd wojewódzki oceni sposób wykonania prac i wykorzystania funduszu.

Serdecznie zapraszamy beneficjantów Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019, do udziału w konkursie na „Najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie oraz nagrodzenie tych projektów zrealizowanych w ramach MIAS Mazowsze 2019, które w wysokim stopniu aktywizują mieszkańców sołectw oraz poprawiają jakość ich życia. Aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw jest bardzo ważnym czynnikiem służącym wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców w sołectwach” – informuje na stronie konkursu samorząd województwa mazowieckiego.

­– Taki konkurs, to dla nas duża szansa na dokończenie zadań, na które trudno zebrać odpowiednie kwoty z funduszu sołeckiego. Dodatkowy pieniądz wraz z funduszem daje możliwość zrealizowania zadań, które były odkładane na lepszą okazję –­ dodaje Mirosław Orliński.

W pozostałych gminach środki z samorządu wojewódzkiego dopłacane są m.in. do wykonania siłowni zewnętrznych lub oświetlenia ulicznego.

Oznakowanie i światło

W gminie Młodzieszyn zdecydowano we wnioskach postawić na realizację zadań, w których wykorzystywany był MIAS, na nowe oznakowania miejscowości oraz wymianę lamp oświetlenia ulicznego w sołectwach: Młodzieszyn, Adamowa Góra, Justynów i Radziwiłka. Lampy w tych wsiach wymienione zostały z sodowych na energooszczędne typu LED. Dodatkowo wykonano wiatę rekreacyjną przy placu zabaw w Juliopolu.

Wartość całej inwestycji dla wszystkich sołectw wyniosła w sumie 102 779,21 zł w tym dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego z MIAS w kwocie 50 tys. złotych. Każde z sołectw dostało zatem po 10 tys. złotych. Wsparcie finansowe z budżetu gminy Młodzieszyn, pochodzące z funduszu sołeckiego, to reszta kwoty, czyli kwocie 52 779,21 złotego.

W tym roku zgłoszone projekty, które planowane są na rok 2020 będą rozpatrywane do końca roku. Termin składania wniosków z gmin upływa 23 grudnia. Proponowane kategorie są podobne jak w tym roku: „Bezpieczne i przyjazne sołectwo” (zagospodarowanie terenu – zieleń publiczna i zadrzewienia, chodniki, oświetlenie, skwery, ogrodzenia, oznakowania drogowe, OSP), „MIAS rekreacyjnie” (budowa i wyposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych), „Odnowione Mazowsze” (remont budynków użyteczności publicznej), „MIAS folklorystycznie” (zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego), „Doposażone sołectwo” (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, remiz, bibliotek) oraz „MIAS innowacyjnie” (projekty o oryginalnym i nietypowym podejściu).

Wybrane zostanie też sołectwo gospodarne.

Bogumiła Nowak

fot.pixabay