Strona główna Sochaczew gmina To będzie rok z wyzwaniami

To będzie rok z wyzwaniami

494
0
PODZIEL SIĘ

Radni Gminy Sochaczew jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2025. W opinii radnych będzie to bardzo trudny rok ze względu na rosnące centy i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

­– Jestem optymistycznie nastawiony wobec planów na przyszły rok. Jednak zobaczy się co z tego wyniknie. To na pewno nie będzie łatwy rok – stwierdził Czesław Ćwikliński, Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew.
­– Myślę, ze budżet jest dobry i sobie z tym poradzimy, mimo panującej w gospodarce sytuacji – dodał radny Gabriel Krakowiak, przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej Rady Gminy Sochaczew.

Ceny nie zaskoczą

Regionalna Komisja Obrachunkowa w Warszawie zaakceptowała przyszłoroczny budżet gminy Sochaczew, uznając, że jest stabilny i zrównoważony. Budżet w 2020 roku po stronie dochodów przewiduje 73 753 357,03 złotego, z tego dochód bieżący 63 22 036 złotych, a pozostała kwota dochód majątkowy. Przewidziany jest deficyt budżetowy w wysokości około 6 mln 54 tys. złotych, który pokryty zostanie z przychodów gminy Wydatki przyszłoroczne zaplanowane są w wysokości 79 807 357,03 złotego. Kwota planowanych wydatków bieżących to 57 097 843 złotego, a pozostałe 22 709 514,03 złotego to wydatki majątkowe.
­– Problemem dla naszej gminy jest, czy wystarczy nam pieniędzy. Te ponad 70 milionów w budżecie wydaje się dużo, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest subwencja oświatowa, 500 plus i inne dofinansowania. Na same inwestycje nie mamy za dużo. Jedynie jakieś 4 miliony złotych. Sytuacja jest taka, że ktoś na coś liczy, ale ceny rosną nam skokowo i musimy być na to przygotowani, że nowe wydatki muszą starczyć na pokrycie potrzeb ­ mówi Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.
To jego zdaniem nie tylko wzrosty cen energii i odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych, ale też konieczność zainwestowania w oświatę. Jednocześnie, jak zaznaczył w gminy uderza bezpośrednio obniżka podatków o 1 procent, co przełoży się na przyszłoroczny budżet.
­– Musimy przyłożyć się, by przyciągnąć nowych inwestorów do gminy, by ten spadek nie odbił się znacząco na naszych dochodach. Inwestycje w oświatę oraz w drogi są konieczne. Rząd nam obiecuje pieniądze na wzmocnienie samorządów, zobaczymy co z tego wyniknie – stwierdza wójt.

Korekty i uchwały

Równie szybko i jednogłośnie skorygowano bieżący budżet gminy Sochaczew. Do dochodów i wydatków wniesiona została subwencja oświatowa w wysokości 90 tys. złotych przeznaczona na rozbudowę, przebudowę i wyposażenie szkół. Po korekcie dochód gminy w 1019 roku wynosi ponad 66 mln złotych, a wydatki są o ponad 1,5 mln złotych wyższe. Część wydatków zostanie przeniesiona na przyszły rok i późniejsze lata. Dotyczy to m.in. przeprawy mostowej przez Bzurę, w której obok powiatu i miasta partycypuje także gmina Sochaczew. Wcześniej skalkulowane koszty okazały się niższe, a tym samym wsparcie gminy Sochaczew wyliczone na 750 tys. złotych zmniejszone zostało o 250 tys. złotych.
Przesunięta zostanie na przyszły rok naprawa drogi w Kuznocinie. Jej wykonanie nie spełnia określonych warunków i odcinek ten będzie naprawiany za 195 tysięcy złotych do 3 czerwca 2020 roku.
Radni przyjęli też stawki za paliwo w roku szkolnym 2019- 2020. Ceny te są obowiązujące przy zwrocie za dowóz rodzicom dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkoły, a przewidziane jest to prawem oświatowym. I tak olej napędowy kosztować ma w gminie 4,96 złote za litr, etylina 4,93 złote za litr, a gaz LPG 2.10 złotych za litr.
Również jednogłośnie radni jednogłośnie przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Na działania finansujące profilaktykę alkoholową przewidziano 140 tys. złotych, a przeciwdziałające narkomanii 80 tys. złotych. W sumie na całość 220 tys. złotych.
Bogumiła Nowak
Fot. Bogumiła Nowak

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBiletowa rewolucja
Następny artykułSzkolenia dla organizacji