Strona główna Teresin Stawki bez zmian

Stawki bez zmian

369
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin utrzymała przyszłoroczne stawki transportu na tym samym, preferencyjnym poziomie, co w roku obecnym. To ukłon w stronę szczególnie przedsiębiorców, których z roku na rok na terenie Teresina i okolic wciąż przybywa.

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, mogą zatem składać w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, deklarację na podatek od środków transportowych. Dla przykładu – od samochodów ciężarowych zapłacimy 100 zł, zaś od autobusów 200 zł.

O wszystkich szczegółach dotyczących stawek podatku od środków transportowych w gminie Teresin na rok 2020 można dowiedzieć się w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Teresin lub pod nr tel. 46 864 25 37.

odol