Strona główna Powiat Porozumienie z WAT

Porozumienie z WAT

499
0
PODZIEL SIĘ

W Warszawie 26 listopada podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Uczelnię reprezentowała dr hab. inż. Marzena Tykarska – prorektor ds. studenckich WAT, a ZS CKP mgr inż. Julia Jakubowska, dyrektor szkoły. Podpisanie porozumienia było zarówno wynikiem wcześniejszej współpracy szkoły z uczelnią, nawiązanej dla celów projektu „Zawodowcy na start”, jak także efektem starań dyrekcji szkoły przy aprobacie i pomocy starosty Jolanty Gonta, wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego i Urszuli Opasiak – dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, którzy zachęcają powiatowe placówki do tego typu działań i je promują.

W ramach zawartego porozumienia WAT zadeklarował m.in. objęcie ZS CKP patronatem naukowym, prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w szkole, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów, oraz zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych. ZS CKP zobowiązał się m.in. do propagowania wśród uczniów oferty studiów partnera, współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym, zapraszaniu studentów do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych w szkole.

Podpisane porozumienie jest pierwszym etapem zacieśniania współpracy pomiędzy WAT i ZS CKP. Powstały już wstępne plany odnośnie kolejnych wspólnych działań placówek, które mają na celu podniesienie efektywności współpracy, tak, by była ona owocna dla obydwu stron.

ZS CKP