Strona główna Sochaczew gmina Nowy podatek i opłaty

Nowy podatek i opłaty

358
0
PODZIEL SIĘ

Na ostatniej sesji Rady Gminy Sochaczew, 27 listopada, radni zaakceptowali nowy podatek rolny. Według wskazań Głównego Urzędu Statystycznego jeden kwintal przeliczeniowy żyta kosztuje 59,46 złotych. Na podstawie tej ceny określany jest podatek rolny.

Gminy mogą wyznaczyć niższą cenę, ale nie wyższą. Maksymalna stawka to wskaźnik GUS. W gminie Sochaczew radni zdecydowali się, by przy określaniu podatku rolnego uwzględnić tegoroczną klęskę suszy, która przełożyła się na niższe plony. Radni wyznaczyli podatek rolny w wysokości 50 złotych. To jak na razie najniższa stawka wśród gmin powiatu sochaczewskiego. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Natomiast uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, na których zarządcą jest wójt gminy Sochaczew wprowadziła nowe stawki opłat od 1 stycznia 2020 roku. I tak metr kwadratowy pasa drogowego kosztować ma 8 złotych za dzień. Natomiast opłata roczna od tego samego metra to 40 złotych. W przypadku zajęcia pasa drogowego na czas poniżej roku stawka będzie wyliczana proporcjonalnie na bazie stawki dziennej.

Na usługi telekomunikacyjne zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogi liczone jest 0,20 złotych na dzień.

BN

fot.pixabay