Strona główna Iłów Dofinansowania na kolejne drogi w gminie Iłów

Dofinansowania na kolejne drogi w gminie Iłów

415
0
PODZIEL SIĘ

19 grudnia, w czasie XIX Sesji Rady Gminy Iłów wójt Jan Kraśniewski  przekazał informację o kolejnych dofinansowaniach dróg na 2020 r.

W nadchodzącym Nowym Roku – w sytuacji zabezpieczenia wkładu własnego w Budżecie Gminy szansę na dofinansowanie do 80 procent z Funduszu Dróg Samorządowych mają następujące projekty pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Wojewody Mazowieckiego.

Przebudowa drogi gminnej nr 380251 w miejscowości Kaptury i Wszeliwy (930mb). Inwestycja o wartości 426 tys. zł, w tym: dotacja 80 procent – około 340 tys. zł (FDS -Wojewoda Mazowiecki), planowany wkład własny 20 procent wartości inwestycji 85 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 380222 w miejscowości  Olszowiec – Lubatka (2130 mb). Inwestycja o wartości 1mln 535 tys. zł, w tym dotacja 80 procent- 1mln 228 tys. zł (FDS- Wojewoda Mazowiecki), planowany wkład własny 20 procent – 307 tys. zł.

Do końca grudnia zostanie złożony również wniosek o przebudowę drogi gminnej nr  380252 w miejscowości Kaptury (806 mb).  Dana inwestycja może zostać dofinansowana z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączny koszt  inwestycji to ok. 527 tys., a udział własny to 50%. (263 tys. zł).

Rozwój infrastruktury na terenie gminy Iłów to także efekt bardzo dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie. W 2020 roku Starostwo planuje  następujące inwestycje, w których wkład własny jest równo podzielony pomiędzy Urząd Gminy w Iłowie i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie- Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie. Inwestycja o wartości ok 896 tys. zł, w tym dotacja  80 procent -717 tys. zł (FDS-Wojewoda Mazowiecki), planowany wkład własny gminy to 10% – ok. 90 tys. zł.

Odbudowa drogi powiatowej nr 3808W Iłów – Lasotka (dł. 1,584 km).  Wartość inwestycji to 1mln 538 tys. zł, w tym  dotacja 80 procent – 1 mln 230 tys. zł (zarządzanie kryzysowe -Wojewoda Mazowiecki), planowany wkład własny gminy to 10 procent – 153 tys. zł.

Obydwa wnioski Starostwa są już  pozytywnie zweryfikowane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Starostwo planuje również  złożyć wniosek naprzebudowę drogi powiatowej nr 3838W w miejscowości Miękinki (dł. 0,962 km). Wartość inwestycji to 611 tys. zł, w tym  dotacja 50 procent  -305 447 zł (Marszałek Województwa Mazowieckiego), planowany wkład własny Gminy to 25 procent – około 152 723 zł.

Wypada podziękować  ministrowi Maciejowi Małeckiemu, wojewodzie Konstantemu Radziwiłłowi i Jolancie Gonta – staroście sochaczewskiemu za tak owocne starania. Warto też docenić pracę pracowników przygotowujących wnioski.

Realizacja każdej w z wymienionych inwestycji wymaga wkładu własnego gminy. Zabezpieczenie środków w Budżecie Gminy na 2020 rok daje możliwość dalszych starań o wysokie dotacje, które w kolejnych latach mogą się nie powtórzyć.

Wstępnie zakwalifikowane w funduszach Wojewody Mazowieckiego wnioski na drogi gminne na kwotę blisko 2 mln zł wymagają wkładu własnego tylko około 400 tys. zł, a drogi powiatowe na kwotę ponad 2,4 mln zł wymagają kwoty tylko 243tys. zł. Wkład własny Gminy to tylko 14,5 procenta.

Gdyby  były zakwalifikowane wnioski  złożone do   Urzędu Marszałkowskiego, to  w budżecie Gminy potrzeba jeszcze ok. 400tys. zł na wkład własny. Łącznie w Budżecie potrzeba niewiele ponad 1 mln zł, ale w stosunku do łącznej wartości inwestycji ponad   5,5 mln złto tylko 18% całych kosztów. Czy można wyobrazić sobie bardziej korzystne warunki inwestowaniaw drogi i czy możemy odkładać starania na następne lata? Co znaczy zarzut Wiceprzewodniczącej Rady, że Wójt nie jeździ do Warszawy i nie pozyskuje środków?

Budżet Gminy Iłów będzie przedmiotem obrad podczas Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 30 grudnia.

Jan Kraśniewski

wójt Gminy Iłów