Strona główna Mazowsze Coraz bliżej lotniska

Coraz bliżej lotniska

400
0
PODZIEL SIĘ

Po raz kolejny, tym razem 2 grudnia, spotkali się przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny z przedstawicielami Rady Społecznej ds. CPK. Omawiano między innymi sprawy wykupu nieruchomości potrzebnych pod budowę lotniska. I choć nie osiągnięto całkowitego kompromisu, to wszystko wskazuje na to, że porozumienie w tej sprawie może być wkrótce osiągnięte.

Spornymi punktami, które nadal dzielą obydwie strony, są zmiany w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym zaproponowane przez Radę Społeczną ds. CPK. A część z nich jest odrzucanych przez przedstawicieli spółki.

Sporne kwestie

Dotyczą one: ustawowego powiększenia ewentualnych odszkodowań wywłaszczeniowych o „ryczałt za rzeczywisty uszczerbek w majątku właściciela lub użytkownika wieczystego”, oraz umieszczenia w ustawie zapisu o powiększenie ewentualnych odszkodowań o koszty związane z nabyciem nowych nieruchomości przez mieszkańców (koszty notarialne, koszty pośredników, koszty usług prawnych), o koszty związane z relokacją ruchomości oraz o koszty związane z koniecznością przerwania prowadzenia działalności gospodarczej czy rolniczej. Rada postulowała również o zwolnienie podmiotów gospodarczych od podatku CIT przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Te propozycje nie zostały jednak przyjęte przez przedstawicieli spółki. Według nich nie są one spójne z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi nabywania nieruchomości na cele publiczne. Jako możliwe formy zrekompensowania mieszkańcom konieczności poniesienia wymienionych kosztów wskazano tzw. „zasadę korzyści’ przy wycenie nieruchomości przyjętą w specustawie oraz ewentualnymi pozaustawowymi formami zabezpieczenia interesów mieszkańców.

 Bliżej porozumienia

 Uznanie znalazła natomiast propozycja Rady dotycząca m.in. zwolnienia od podatku PIT przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przez mieszkańców na potrzeby budowy lotniska oraz CPK, oraz konieczność publikowania ekspertyz rynku nieruchomości przeprowadzanych na potrzeby wycen w BIP. Jak również – wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zastrzeżenie, że w przetargach na zbycie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby, które zbyły nieruchomość na potrzeby CPK, albo inwestycji towarzyszących.

Podczas spotkania dyskutowano także nad wydłużeniem ustawowych terminów na przymusowe wydanie nieruchomości po decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji (w obecnie obowiązującej wersji ustawy jest to 120 dni, (Rada proponowała znaczne wydłużenie tego terminu) oraz sposób wyboru rzeczoznawców, którzy mieliby być powołani do wyceny przejmowanych nieruchomości. Propozycja strony społecznej to losowanie rzeczoznawców z listy biegłych sądowych dla zachowania ich obiektywizmu. Ostatecznie tematy te pozostawiono bez jednoznacznego stanowiska ze strony inwestora.

Wola współpracy

Dodajmy, że na spotkaniu ustalono, że spośród członków Rady Spolecznej powołane zostaną tematyczne zespoły, które pomiędzy sesjami Rady będą pracować wraz z przedstawicielami spółki Centralny Port nad najbardziej istotnymi zagadnieniami: Zespół ds. segmentacji i komunikacji ze społeczeństwem: Sebastian Idkowiak (Gmina Wiskitki), Jacek Ziąbski (Gmina Baranów), Piotr Misiak (Gmina Teresin). Zespół ds. nowelizacji specustawy: Zbigniew Komorowski (Gmina Teresin), Jolanta Tarasiuk (Gmina Baranów), Tadeusz Szymańczak (Gmina Teresin), Tomasz Pawłowski (Gmina Wiskitki). Zespół ds. rozwiązań pozaustawowych: Robert Pindor (Gmina Baranów), Tomasz Barański (Gmina Wiskitki), Tomasz Tondera (Gmina Teresin).

Kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu 2020 roku. I niewykluczone, że będzie transmitowane w internecie.

Jerzy Szostak

fot.pixabay