Strona główna Wyszogród Wspomnienia na fotografiach

Wspomnienia na fotografiach

357
0
PODZIEL SIĘ

W rębowskim „Domu Kultury” została otwarta 10 listopada wystawa podsumowująca projekt „Rębowo dawniej i dziś”. Jego realizatorami są dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rębowie przy współpracy ze stowarzyszeniem „Razem dla Rębowa”. To największe w 2019 roku zadanie realizowane w tej wsi.

Zaprezentowaliśmy ogrom materiałów zdjęciowych. Było tego tyle, że nie wszystko udało się pokazać. Z części zdjęć musieliśmy zrezygnować. Wybraliśmy tematycznie plansze, na których pokazaliśmy zdjęcia z różnych okresów i tematów. Włożyliśmy bardzo wiele pracy z dziećmi, aby pokazać naszą wieś przez pryzmat różnych zdarzeń, jej dzień miniony i współczesny – mówi Janusz Pielaciński, dyrektor szkoły Podstawowej w Rębowie.

Odkurzanie historii

 Zbieranie materiałów do ekspozycji trwało kilka miesięcy. To bowiem nie tylko same fotografie, ale też wywiady z mieszkańcami wsi. Młodzi pasjonaci przeszłości ze szkoły, jak zaznacza dyrektor Pielacińcki, zaangażowali się z ogromną pasją w projekt „Rębowo dawniej i dziś”. Pod kierunkiem swoich nauczycieli zbierali stare, zapomniane fotografie oraz wykonywali nowe zdjęcia w tym samym miejscu, co historyczny obraz. Tę część ekspozycji uzupełniają wspomnienia osób starszych, które pozwalają zobaczyć tę miejscowość sprzed lat, odkryć jej dawne uroki, a przy tym zadumać się nad szybkością, z jaką zmienia się ten otaczający świat.

– Zdjęcia pogrupowaliśmy w tematach. I umieściliśmy na tablicach. Jest tu szkoła, kościół, pomnik Niepodległości, biblioteka, straż pożarna, święto Emaus, bardzo popularne i tradycyjne w naszej gminie. Z żalem zrezygnowaliśmy z innych tematów. Odkładamy to na inną okazję. Niestety było tak wiele materiałów, a możliwości ograniczone – dodaje dyrektor Pielaciński.

Zdjęcia i ludzie

 Podsumowanie całego projektu „Rębowo dawniej i dziś”, czyli finał przygotowywanych przez kilka miesięcy zadań, zorganizowane zostało w niedzielę 10 listopada w samo południe w Rębowskim Domu Kultury. O przygotowaniach pisaliśmy parę tygodni wcześniej. Goście wystawy mogli zapoznać się z krótkim rysem historycznym wioski, a także działających tu instytucji.

– Obrazy tworzą zwartą i dynamiczną całość. Szczególnie interesująca jest warstwa literacka tego projektu. Dzieci wykazały się wielką inwencją i pracowitością, dobierając pod prezentowane zdjęcia swoich rozmówców. Wszystko jest bardzo przemyślane i harmonijne. Ekspozycja mówi o codziennym życiu rębowian, ich pracy, dążeniach i pasjach. Co wydaje się też bardzo ważne, proponowana wystawa jest adresowana nie tylko do mieszkańców wsi i gminy Wyszogród, ale też jest ciekawą wizytówką dla turystów, którzy chcą poznać nasz region i naszą małą ojczyznę – stwierdza Janusz Pielaciński.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, zrealizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacji Młodzi Razem i Powiatu Płockiego. To dzięki dotacji najmłodsi rębowianie i Stowarzyszenie „Razem dla Rębowa” mogli się wykazać ciekawą inicjatywą. Integrującą środowisko lokalne i przyciągającą turystów do tej niewielkiej miejscowości.

Bogumiła Nowak

Fot. Arch.