Strona główna Powiat Wielka pętla wokół Puszczy

Wielka pętla wokół Puszczy

545
0
PODZIEL SIĘ

W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyło się spotkanie na temat budowy Trasy Rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego „VeloKampinos Park”, proponowanej przez M&G Consulting Marketing. Projektanci tej firmy – Jakub Zamana i Marek Zamana przedstawili koncepcję trasy głównej i tzw. łączników. Cała trasa ma liczyć około 137 km, a łączniki do tej trasy ponad 90 kilometrów. Planowane wykonanie inwestycji około 2023 roku.

Cieszy nas, że taki pomysł się pojawił i możliwość stworzenia takiej trasy. Jednak problemem mogą być środki finansowe, gdyż to duże przedsięwzięcie, wymagające nie tylko dobrego zgrania i dogadania się partnerów, ale także sporych nakładów – zauważyła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski i gospodarz spotkania.

Nie tylko szlak

Jak sama nazwa wskazuje, trasa rowerowa ma doprowadzić do tego, aby nie tylko mieszkańcy powiatów biorących udział w projekcie, ale też uczestnicy korzystający z przejazdów czuli się bezpieczni. To nie tylko główny szlak, ale i trasy dojazdowe, tak zwane łączniki. Szlak ma przebiegać przez trzy powiaty: nowodworski, sochaczewski i warszawski zachodni oraz osiem gmin na ich terenie. To duże przedsięwzięcie, jednak jesteśmy w stanie wyliczyć po analizie koszty i rozdzielić je proporcjonalnie. Na razie trudno ustalić dokładnie koszty, gdyż potrzebna analiza przestrzenna i ustalenie dokładne tras. Wiadomo, że do inwestycji ma się dołożyć marszałek województwa. Natomiast KPN nie uczestniczy w kosztach finansowych. Samorządy zapewne będą aplikować o środki zewnętrzne – unijne czy państwowe, gdyż jest taka możliwość, o czym wstępnie nas zapewniono – mówi Jakub Zamana.

Jak zaznacza, trasa rowerowa, zwana też ścieżką rowerową wokół puszczy, ma cel nie tylko turystyczno-rekreacyjny, ale też komunikacyjny. Ma stanowić dobry i bezpieczny dojazd do pracy. Na razie jest wstępna analiza i koncepcja trasy obejmująca teren wokół Puszczy Kampinoskiej.

W opinii Jakuba Zamana, trasa ma być tak skomponowana, aby spełniała przede wszystkim oczekiwania lidera przedsięwzięcia, czyli dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. A tu oczekiwania są takie, by poszczególne odcinki były bezpieczne, pokazujące ciekawe strony parku, ale nie ingerujące zbytnio w strukturę tegoż parku i nie zakłócające harmonii puszczy. Jednocześnie projektując trasę rowerową, projektanci chcą zachować istniejące już odcinki, nieznacznie je tylko korygując, np. przez wprowadzenie lepszej nawierzchni lub dodatkowe oznakowania pionowe i poziome.

Preferowaną nawierzchnią, jak dodaje Marek Zamana, jest asfalt, który jest najlepszy dla rowerzysty. Jednak na terenie puszczy – z uwagi na jej naturę – nie może być on wylany. Tu wprowadzone będą specjalnie utwardzane drogi bite.

Nie tylko Brochów

Na terenie powiatu sochaczewskiego szlak rowerowy prowadzić ma przez teren gminy Brochów. W trakcie spotkania obecny był Piotr Szymański, wójt gminy Brochów, który przedstawił propozycje i możliwości poprowadzenia szlaku rowerowego, spełniającego jego zdaniem oczekiwania mieszkańców.

Pomysł stworzenia ścieżki rowerowej wokół Puszczy Kampinoskiej bardzo nam się podoba. Chętnie włączymy się w prace przy tej inicjatywie. To nie tylko wydatek, ale perspektywicznie możliwość rozwoju gminy. Mamy wiele naturalnych, pięknych tras w sąsiedztwie puszczy, które warto pokazać, a turystyka rowerowa może ożywić naszą gminę – zauważył Piotr Szynański.

W trakcie spotkania padła sugestia, by wprowadzić łącznik aż do Sochaczewa, a już na pewno włączyć do szlaku Żelazową Wolę. Projektanci nie wykluczają takiej możliwości. Jednak wymaga to dodatkowych wyliczeń i symulacji kosztów.

Jesteśmy otwarci na propozycje. Mamy spore doświadczenie w projektowaniu tras rowerowych w Polsce. Opieramy się na najlepszych wzorcach holenderskich, duńskich i angielskich, sprawdzonych i bardzo nowoczesnych – dodał Jakub Zamana.

Projektanci przeprowadzili już niezbędne konsultacje społeczne z mieszkańcami i samorządowcami. Mają też część pozwoleń i gwarancji finansowych od państwa na prowadzenie tej inwestycji. Jednak w perspektywie potrzebny będzie wykup części pasów na poszerzenie dróg oraz dalszych zezwoleń. Potrzebne są też uregulowania ujednolicające nazewnictwo, gdyż to komplikuje aplikacje o środki unijne.

Nowością jest też to, że po raz pierwszy nie uczestniczy w budowie trasy rowerowej jeden samorząd, a kilkanaście. To duże wyzwanie dla projektantów, ale jak twierdzą, dadzą sobie z tym radę. Samodzielnie sprawdzają teren i proponowane odcinki do budowy trasy.

Koncepcja projektowa przewiduje nie tylko budowę oznakowanych i bezpiecznych ścieżek, ale też infrastrukturę towarzyszącą, w postaci gastronomii, parkingów, punktów samoobsługowej naprawy rowerów, toalet z prysznicami oraz dostęp do sieci internetowej. Wszystko ma być objęte monitoringiem. Całość ma być tak zorganizowana, aby gminy po zakończeniu inwestycji mogły generować zyski z trasy, którą jeszcze przed wykonaniem mają promować.

Ze swej strony jesteśmy bardzo zainteresowani pomysłem i jak sądzę, uda się te trasy zrealizować z powodzeniem. Tym bardziej, że projektant chce wykorzystać istniejące już szlaki. Nie powinno być problemów z naszej strony – zapewnia Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak