Strona główna Teresin Szkoła poromująca zdrowie

Szkoła poromująca zdrowie

316
0
PODZIEL SIĘ

Wzmacnianie u dzieci i młodzieży potencjałów i nawyków sprzyjających zdrowiu stanowi bardzo ważną ideę, niejednokrotnie realizowaną na etapie szkolnej edukacji. Pamięta o tym społeczność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie. Jako jedna z pięciu szkół na Mazowszu uzyskała właśnie wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) jest realizowany w Polsce od 1991 roku. Rozpoczął się od 3-letniego projektu pilotażowego, zainicjowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Cztery lata temu nasza placówka rozpoczęła starania o wprowadzenie promocji prozdrowotnego stylu życia – mówi nauczycielka Paulina Żejmo. – Koordynatorką wszelkich działań została Joanna Kosiorek, nauczycielka biologii i wychowania fizycznego, którą wspierał specjalnie   powołany zespół – dodaje. Przez kolejne lata w szymanowskiej szkole stopniowo i skutecznie wdrażane były kolejne projekty, których zadaniem było zaangażowanie wszystkich osób związanych ze szkołą w świadome i odpowiedzialne podejście do spraw zdrowotnych. W tym czasie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu ciekawych, promujących zdrowy styl życia przedsięwzięciach. Były nimi m.in. tygodnie zdrowia, podczas których uczestniczyli w spotkaniach z dietetykami,   kucharzami, sportowcami, czy też różnego rodzaju konkursy i quizy, ale też dni sportu, dni zdrowych przekąsek, czy wody. Można rzec, w Szymanowie działo się i nadal dzieje. A wszystko, by szerzyć prozdrowotną profilaktykę wśród dzieci i młodzieży, ale też ich rodziców i opiekunów.

Nie da się ukryć, że swój sukces placówka zawdzięcza ogromnemu zaangażowaniu koordynatorki programu Joanny Kosiorek, a także wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz samych uczniów. Certyfikat przyznawany jest szkole na okres 5 lat. Po upływie tego okresu szkoła może starać się ponownie o jego nadanie.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła promuje zdrowie we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną, że systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, oraz wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie – mówią tamtejsi nauczyciele.

Warto zaznaczyć, iż aktualnie w Polsce funkcjonuje ponad 3000 Szkół Promujących Zdrowie, w tym właśnie SP Szymanów. Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice. Niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań, tj. działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny, jak również działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne. Podkreślmy też, iż warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności, programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”. Szkoła z Szymanowa wywiązuje się z tych założeń wzorcowo, zatem można tylko pogratulować i powiedzieć „tak trzymać”.

Marcin Odolczyk