Strona główna Powiat PBO roztrzygnięty. Triumf Ogrodnika

PBO roztrzygnięty. Triumf Ogrodnika

355
0
PODZIEL SIĘ

Zakończyło się liczenie głosów oddanych przez mieszkańców naszego powiatu na projekty zgłoszone w ramach drugiej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie złożono 20 684 ankiety do głosowania. Oddano 35 551 głosów, w tym 31 441 ważnych (88%) i 4 110 nieważnych (12%). Spośród 17 projektów poddanych pod głosowanie, po przeliczeniu ankiet wyłoniono do realizacji 4 projekty miękkie oraz 2 twarde.

Ustalenie wyników głosowania polegało na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdy projekt. Oddane głosy zostały przeliczone na punkty proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy zgodnie z Uchwałą nr VI/42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku wraz z Uchwałą zmieniająca nr VIII/63/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku.

 Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach PBO w 2020 roku to:

Projekty miękkie:

Projekt „Powiatowe Kino Letnie” – liczba oddanych ważnych głosów to 7547 szt. – tj. 25 541,19 punktów. Szacunkowy koszt projektu 48 000 zł brutto.

Projekt ,,Język angielski dla każdego” (gmina Rybno) – liczba oddanych ważnych głosów to 2351 szt.- tj. 21 414,05 punktów. Szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto.

Projekt ,,Z językiem angielskim bliżej Europy” (GOK Młodzieszyn) – liczba oddanych ważnych głosów to 1024 szt. – tj. 5260,14 punktów. Szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto.

Projekt ,,Rajd rowerowy śladami kultury ewangelickiej’’ – liczba oddanych ważnych głosów to 622 szt. – tj. 2930,20 punktów. Szacunkowy koszt projektu 40 000 zł brutto.

Projekty twarde:

Projekt ,,Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” na terenie szkoły ZS RCKU w Sochaczewie – liczba oddanych głosów to 6925 szt. – tj. 24 516,84 punktów. Szacunkowy koszt projektu 342 521 zł brutto.

Projekt „Powiatowa strefa sportu, czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewski’’ – liczba ważnych głosów to 1868 szt.- tj. 7090,17 punktów. Szacunkowy koszt projektu to kwota 399 812 zł brutto. Ten projekt został wybrany zgodnie z zapisem w § 13 pkt. 4 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020 – „Jeśli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków”.

Przypominamy, iż pula środków w ramach PBO to 1 000 000 zł (projekty miękkie – 200 000 zł, projekty twarde – 800 000 zł). Możliwość oddania głosów na wybrane projekty w ramach PBO spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Głosy można było oddać za pośrednictwem ankiety. Podczas głosowania można było złożyć maksymalnie jedną ankietę, a tym samym oddać maksymalnie dwa głosy: jeden na projekt miękki i jeden na twardy. Złożenie więcej niż jednej ankiety bądź oddanie głosów w sposób nieprawidłowy skutkowało unieważnieniem oddanych głosów. Łącznie zostało złożonych 20 684 sztuk ankiet do głosowania. Liczba głosów oddanych przez mieszkańców to 35 551, w tym 31 441 głosów ważnych (88%) i 4110 głosów nieważnych (12%). Najczęstszym powodem unieważnienia głosów było złożenie więcej niż jednej ankiety do głosowania, kolejno podanie miejsca zamieszkania poza powiatem sochaczewskim, brak podania danych osobowych, brak podania adresu zamieszkania, a także zaznaczenie na karcie więcej niż dwóch projektów. Zdecydowana większość głosujących wybrała formę papierową, oddając 20 601 ankiet do urn, w formie elektronicznej oddanych zostało 83 sztuk ankiet do głosowania. Najwięcej głosów zostało oddanych w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ilości 16 098 sztuk (w tym: ankiety złożone przez Szpital w ilości 5073 sztuki oraz przez szkołę ZS RCKU w Sochaczewie w ilości 7134 sztuki), w Urzędzie Gminy Rybno 2233 sztuki oraz w Urzędzie Gminy Iłów 727 sztuk.

 Zestawienie projektów twardych i miękkich wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz szacunkową kwotą realizacji projektu:

Projekty miękkie:

– ,,Z poezją w powiecie”; uzyskał 2035,90 pkt.; 514 głosów; szacunkowy koszt projektu 35 000 zł brutto;

– ,,Powiat sochaczewski na dawnej fotografii”; uzyskał 1208,87 pkt.; 420 głosów; szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto;

– ,,Z językiem angielskim bliżej Europy” (gm. Młodzieszyn); uzyskał 5260,14 pkt.; 1024 głosy; szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto;

– ,,Rajd rowerowy śladami kultury ewangelickiej”; uzyskał 2930,20 pkt.; 622 głosy; szacunkowy koszt projektu 40 000 zł brutto;

– ,,Powiatowe Kino Letnie”; uzyskał 25 541,19 pkt.; 7547 głosów; szacunkowy koszt projektu 48 000 zł brutto;

– ,,Ocalić od zapomnienia. Opowiedz mi swoją historię”; uzyskał 1215,01 pkt.; 395 głosów; szacunkowy koszt projektu 46 000 zł brutto;

– ,,Rok 2020 – Rokiem Bitwy Warszawskiej”; uzyskał 2531,53 pkt.; 626 głosów; szacunkowy koszt projektu 30 000 zł brutto;

– ,,Język angielski dla każdego” (gm. Rybno); uzyskał 21 414,05 pkt.; 2351 głosów; szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto.

Projekty twarde:

– ,,Przebudowa parkingów i dróg wewnętrznych w ZS CKP”; uzyskał 6803,78 pkt.; 2029 głosów; szacunkowy koszt projektu 640 000 zł brutto;

– ,,Siłownia pod chmurką na Kątach”; uzyskał 313,95 pkt.; 100 głosów; szacunkowy koszt projektu 52 000 zł brutto;

– ,,Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacji i zgromadzeń”; uzyskał 24 516,84 pkt.; 6925 głosów; szacunkowy koszt projektu 342 521 zł brutto;

– ,,Remont drogi powiatowej nr 3838 na odcinku Stare Budy – Młodzieszyn”; uzyskał 2 632,70 pkt.; 462 głosy; szacunkowy koszt projektu 800 000 zł brutto;

– ,,Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim”; uzyskał 7090,17 pkt.; 1868 głosów; szacunkowy koszt projektu 399 812 zł brutto;

– ,,Przebudowa drogi powiatowej Miękinki”; uzyskał 3928,53 pkt.; 670 głosów; szacunkowy koszt projektu 800 000 zł brutto;

– ,,Remont dróg powiatowych w Gminie Rybno”; uzyskał 18 903,15 pkt.; 1906 głosów; szacunkowy koszt projektu 800 000 zł brutto;

– ,,Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na ulicy Gawłowskiej…”; uzyskał 64,21 pkt.; 16 głosów; szacunkowy koszt projektu 75 000 zł brutto;

– ,,Modernizacja bloku operacyjnego wraz z podłożem elektrostatycznym w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie”; uzyskał 12 875 pkt.; 3966 głosów; szacunkowy koszt projektu 800 000 zł brutto.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu sochaczewskiego za ogromne zaangażowanie i wkład w oddawanie głosów na projekty, które mają wpływ na rozwój powiatu sochaczewskiego.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

fot.pixabay

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułTydzień zdrowia
Następny artykułPodsumowanie akcji znicz