Strona główna Powiat O remontach oświatowych

O remontach oświatowych

337
0
PODZIEL SIĘ

 Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, samorządowcy zapoznali się z informacją Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

Poza m.in. sprawozdaniem z organizacji i finansowania szkół oraz placówek oświatowych na terenie powiatu sochaczewskiego, podsumowaniem wyników sprawdzianów i egzaminów, Urszula Opasiak – dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, przedstawiła też zestawienie robót budowlano-montażowych wykonanych w minionym roku szkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski.

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła blisko 512,5 tysiąca złotych. Połowa tej kwoty dotyczy wydatków poniesionych w związku z inwestycjami w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego – mówi dyrektor Opasiak.

W sochaczewskim „Ogrodniku” wykonano bowiem takie zadania jak: opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo-dydaktycznego na cele oświatowe, ale także opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyzy na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe. Naprawiono także pokrycie dachowe stropodachów na dwóch budynkach. Koszt wymienionych inwestycji oscylował w granicach 256,67 tys. zł.

Ponad 126,4 tysiąca złotych wyniosła wartość zrealizowanych w roku szkolnym 2018/2019 robót budowlano-montażowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Wśród wykonanych zadań były: remont części korytarza, bieżąca naprawa dachu, naprawa parkietu w sali gimnastycznej, remont szatni szkolnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowej sali gimnastycznej.

W sochaczewskim Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza odmalowano niektóre z sal, wyremontowano szatnię, korytarz i magazynek. Wartość prac to ponad 34 tysiące złotych. Z kolei w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie za kwotę około 6 tysięcy złotych wykonano podwyższenie balustrad, podestu sceny szkolnej, zamontowano oświetlenie na klatkach schodowych, przeprowadzony został remont kuchni i pokoju nauczycielskiego. Niespełna 90 tys. zł przeznaczono na zadanie związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie