Strona główna Sochaczew miasto Miesięczne rozliczanie płatności za wodę i ścieki

Miesięczne rozliczanie płatności za wodę i ścieki

338
0
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z wiosennymi założeniami, obszar Sochaczewa, gdzie odczyt wodomierzy odbywa się metodą radiową, systematycznie się poszerza. W tych rejonach faktury wystawiane są w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Z końcem września odczyty radiowe z uwzględnieniem miesięcznego rozliczenia płatności za wodę i ścieki przeprowadzone zostały dla mieszkańców: osiedla Karwowo, osiedla Rozlazłów, ulicy Gawłowskiej   oraz Płockiej wraz z ulicami przyległymi, co dało łącznie 939 odczytów radiowych.

Z końcem października strefa odczytów radiowych zostanie poszerzona o ulice: Rozlazłowską, Prostą i Żeglarską, natomiast w listopadzie rozpoczniemy odczyty radiowe na terenie osiedla Malesin.

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznego systemu przekazywania faktur. Obecnie korzysta z tej możliwości 465 odbiorców. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na fakturę oraz ułatwia ZWiK ich dystrybucję.

E-faktura wysyłana jest na adres e-mail, podany w oświadczeniu zawierającym zgodę na wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Informacje o jej wysłaniu przekazywane są również w formie SMS na numer telefonu podany w oświadczeniu. W celu podpisania stosownych oświadczeń zapraszamy do siedziby Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7.

Ważne jest to, że zmiana formy odczytu nie łączy się z dodatkowymi kosztami dla Odbiorcy usług ZWiK.

W rejonach prowadzenia miesięcznych odczytów radiowych dla Odbiorców posiadających zarejestrowane wodomierze na wodę bezpowrotnie zużytą, konieczne jest systematyczne podawanie ich stanów wraz z danymi odbiorcy (imię nazwisko, adres lub nr wodomierza do podlewania). Dla Strefy I obejmującej tzw. obszar za Bzurą (Karwowo, Gawłowska, Płocka, Rozlazłowska) stany te należy podawać do 25 dnia każdego miesiąca za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej: stan.wodomierza@zwik.sochaczew.pl

– w formie SMS na tel. kom. Nr 506-808-639

– za pośrednictwem e-BOK

Informacja ta jest niezbędna dla potrzeb pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o wodę bezpowrotnie zużytą.

Woda bezpowrotnie zużyta

Możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej, zgodna jest z zapisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001   r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27, ust. 6).

Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody jest możliwe, jeśli wykorzystujemy wodę na terenie nieruchomości do celów ogrodniczych, czyli podlewania przydomowego ogródka lub w związku z uprawą produkcyjną roślin, np. w szklarni. Chodzi o pobór wody, która wnika do gleby, nie generując ścieków. W celu zamontowania takiego wodomierza należy wystąpić do ZWiK-Sochaczew z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą. Do wniosku dołączyć kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej.

Wniosek z załącznikiem należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Po zamontowaniu wodomierza należy to zgłosić w ZWiK-Sochaczew, w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania, dokonania odbioru technicznego i oplombowania urządzenia. Po otrzymaniu protokołu odbioru wodomierza należy spisać w Spółce stosowaną umowę.

ZWiK Sochaczew

fot.pixabay