Strona główna Rybno Inwestycje na powiatowych drogach

Inwestycje na powiatowych drogach

364
0
PODZIEL SIĘ

Rozpoczęła się kolejna inwestycja na powiatowej drodze, tym razem w gminie Rybno. Prace prowadzone są na drodze Rybno – Józin i obejmują odcinek blisko 2,5 km. Koszt zadania, którego wykonawcą jest sochaczewska firma „Prima”, to niespełna 1,4 mln zł.

Środki na ten cel pochodzą z dotacji z nowego programu rządowego – Funduszu Dróg Samorządowych, swój wkład wniosły także gmina Rybno i powiat sochaczewski. Przypomnijmy, pod koniec września w sali konferencyjnej Starostwa zostały wręczone symboliczne czeki potwierdzające otrzymanie dofinansowania z FDS. Ich przekazania dokonał wtedy wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz oraz poseł Maciej Małecki, który jest dobrym duchem tego programu dla naszego rejonu, wspiera samorząd powiatowy w staraniu się o rządowe środki, a który był obecny również przy podpisywaniu umów z wykonawcami.

Oczekiwane przez mieszkańców

W ramach inwestycji w gminie Rybno, droga w kierunku Józina zostanie gruntownie zmodernizowana, poszerzona, wyasfaltowana, oczyszczone będą przydrożne rowy, a pobocza zostaną uzupełnione kruszywem łamanym. Realizowane zadanie stanowi kolejny już przykład bardzo dobrej współpracy między samorządami, w tym przypadku powiatu sochaczewskiego i Rybna.

Remonty dróg są bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców całego naszego powiatu. Tego typu inwestycje nie tylko zdecydowanie poprawiają komfort poruszających się ulicami i drogami, ale przede wszystkim wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zarówno pieszych, jak i kierowców, a dla Zarządu Powiatu to element niezwykle istotny – mówi Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.

Tymczasem zakończyła się już inna inwestycja drogowa pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od wjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną dł. 0,64 km” (gmina Teresin). Tu zakres robót obejmował m.in.: rozbudowę odcinka drogi zgodnie z wytycznymi inwestora, wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy, przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania, przebudowę i budowę zjazdów do posesji i na działki niezabudowane, a także wykonanie elementów odwodnienia ulicy – rów przydrożny. Ta inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, środki przekazała też firma Bakoma i gmina Teresin. Wykonawcą zadania o wartości 1,3 mln zł była firma „Drog-Bet” z Sochaczewa.

W mieście i gminach

Przypomnijmy, iż aktualnie prowadzona jest przebudowa drogi powiatowej – ul. Chodakowskiej w Młodzieszynie. Zadanie, którego koszt wynosi ponad 1,7 mln zł wykonuje firma „Prima”. Tam sama firma zajmie się zaplanowaną jeszcze na ten rok przebudową drogi powiatowej Mizerka – Okopy na odcinku o długości ok. 1,5 km w m. Mizerka (gm. Nowa Sucha), wartość zadania to ponad 2 mln zł.

Niebawem rozpocząć mają się prace przygotowawcze dotyczące remontu dwóch dróg na terenie miasta Sochaczew. Jednakże faktyczna rozbudowa zarówno drogi powiatowej ul. Trojanowskiej – etap III na odcinku blisko 700 m tj. od ul. Przylasek do granic miasta, jak również przebudowy ul. Głowackiego na ponad 0,5 km odcinku ma nastąpić w przyszłym roku. Obie inwestycje realizować będzie firma „Strabag” z Pruszkowa.

Na koniec warto jeszcze raz wrócić do gminy Rybno, został bowiem rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdżarów – Rybno”. Ma ono kosztować niespełna 159 tys. zł.   Najkorzystniejszą ofertę złożyło warszawskie Konsorcjum Biuro Projektowe „D-9” K. Nadany oraz „Industria” T. Halecki.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie