Strona główna Młodzieszyn Czekają na wnioski

Czekają na wnioski

270
0
PODZIEL SIĘ

Po zawirowaniach związanych z Bankiem Żywności oraz przetargami, sytuacja się unormowała i ruszyła możliwość składania nowych wniosków o pomoc żywnościową.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że czeka na wnioski mieszkańców ubiegających się o wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dla mieszkańców z gminy Młodzieszyn oraz osób należących do parafii w Giżycach.

Pomoc tę mogą otrzymać osoby lub rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Przede wszystkim dotyczy to dotkniętych ubóstwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, jak również potrzebujących ochrony macierzyństwa lub liczne rodziny. Przy składaniu wniosku trzeba wykazać, że dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 1402 złotych, czyli 200 procent kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (701 złotych). Natomiast w przypadku osoby w rodzinie jest to 1056 złotych, czyli nie więcej niż 200 procent kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (528 złotych).

Wnioski wraz z kompletem dokumentów o dochodach przyjmowane są w siedzibie GOPS w Młodzieszynie.

BN

fot.pixabay