Strona główna Sochaczew miasto Zapomniany jubileusz Sanepidu

Zapomniany jubileusz Sanepidu

455
0
PODZIEL SIĘ

Bez echa i okolicznościowych uroczystości przeszedł w Sochaczewie jubileusz powstania Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej. Tymczasem obchodziła ona w tym roku 65. rocznicę powstania.

Mieszcząca się w wybudowanym przed I Wojną Światową budynku przy ulicy Traugutta Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Sochaczewie obchodzi w tym roku swoje 65-lecie. Została ona powołana do życia dekretem z 14 sierpnia 1954 roku i tę datę uważa się za powstanie sochaczewskiego Sanepidu. Jednak jest on wiele starszy niż wynikałoby to z oficjalnych dokumentów.

Stuletnia tradycja

Otóż w powstałe w 1945 roku Ministerstwo Zdrowia opierało się na działalności doraźnej wykonywanej przez tak zwane Kolumny Sanitarne, które odpowiadały za akcje przeciwepidemiczne na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzące do ograniczania szerzenia się chorób zakaźnych i zwalczania ognisk już istniejących. I taka kolumna istniała w Sochaczewie. A jeżeli dodamy do tego istniejące od 1919 roku Zakłady Higieny, to wyjdzie nam, że działania sanitarno-epidemiologiczne na terenie Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego zaczęły się już sto lat temu.

A wspomnieniem początków tej działalności jest sama siedziba Sanepidu. W budynku mieścił się początkowo Zakład Lecznictwa Pracowniczego z przychodniami lekarskimi, łaźnią miejską oraz kuchnią mleczną dla dzieci z ubogich rodzin. Tak było przez kilkadziesiąt lat, aż do 1950 roku, kiedy to zostaje on przeznaczony na siedzibę dla służb sanitarno-epidemiologicznych. W budynku pozostaje nadal łaźnia miejska oraz przychodnia przeciwgruźlicza. W końcówce lat 50. powstają pracownie laboratoryjne dla potrzeb epidemiologii, higieny komunalnej i higieny żywienia. W 1979 roku zlikwidowana zostaje łaźnia miejska i w to miejsce zorganizowana jest pracownia dla potrzeb higieny pracy. Natomiast w 1996 roku mieszcząca się tam przychodnia przeciwgruźlicza zostaje przeniesiona do Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Ciężkie chwile

Jednak przełomowym rokiem dla Stacji jest 1 stycznia 1999 roku. Wtedy to – w wyniku reformy administracyjnej kraju – Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie zostaje włączona w skład służb zespolonych przy Starostwie Powiatowym i przyjmuje nazwę Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie. I chociaż o tym głośno się nie mówi, to wyrzucenie sanepidów spod kurateli ministerstwa zdrowia i oddanie ich samorządom doprowadziło do tego, że przez następne lata część z nich w związku z brakiem środków była likwidowana, a większość musiała ograniczyć zakres działalności. Na całe szczęście mimo zakusów sochaczewski Sanepid udało się uratować. Dzięki czemu w końcu doczekał kolejnej zmiany, a ta to nic innego, jak powrót pod opiekę państwa, co nastąpi 1 stycznia 2020 roku.

Dodajmy, że obecnie Stacja obejmuje swoim zasięgiem działania obszaru powiatu sochaczewskiego i sprawuje opiekę sanitarną nad 85 175 jego mieszkańcami.

W celu zapewnienia im bezpieczeństwa Stacja sprawuje nadzór nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Warto także wspomnieć o tym, od 1950 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję dyrektorów oraz Państwowych Inspektorów Sanitarnych pełniło 11 osób. Obecnie funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz dyrektora pełni Beata Fergińska.

Jerzy Szostak

Fot.: Archiwum PPIS w Sochaczewie