Strona główna Sochaczew miasto Zagospodaruj wody opadowe na terenie swojej nieruchomości

Zagospodaruj wody opadowe na terenie swojej nieruchomości

354
0
PODZIEL SIĘ

Apel ZWiK – Sochaczew

W związku ze zwiększoną ilością ścieków dopływających do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków podczas opadów atmosferycznych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew przystąpił do wykrywania nielegalnych włączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Zadymiając kanalizację sanitarną, można w bardzo łatwy sposób sprawdzić – bez wchodzenia na teren danej nieruchomości, czy zostało wykonane nielegalne włączenie do sieci sanitarnej.

Zadymianie odbywa się za pomocą specjalnego urządzenia, tzw. zadymiarki, która wytwarza białą mgłę. Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt (taki sam dym jest używany do efektów specjalnych podczas koncertów).

Po przeprowadzeniu kontroli okazuje się, że takich przypadków jest bardzo dużo, zbyt dużo. W ostatnim jednym miesiącu wykryto aż 48 przypadków! Niektóre sprawy zostały już skierowane do postępowania sądowego.

Właściciele domów jednorodzinnych, Wspólnot Mieszkaniowych odprowadzają wodę z dachów lub terenów utwardzonych bezpośrednio do kanalizacji, którą powinny płynąć tylko ścieki komunalne.

Ścieki komunalne kierowane są do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, gdzie są poddawane mechaniczno-biologicznemu oczyszczaniu.

Każdy m3, który trafia do oczyszczalni ścieków, generuje koszty. Dlatego też wody opadowe nie powinny trafiać do miejskiej oczyszczalni ścieków, tylko zostać zagospodarowane na terenie danej nieruchomości i wykorzystywane np. do podlewania roślinności. Kanalizacja deszczowa wybudowana w pasie drogowym służy odwodnieniu pasa drogowego, a wody opadowe są odprowadzane do rzek lub rowów.

Trzeba również podkreślić, że na oczyszczalni ścieków 24 godz./dobę pracują nie tylko pracownicy ZwiK, ale przede wszystkim mikroorganizmy, tzw. osad czynny, który prowadzi utlenienie związków organicznych, proces nitryfikacji, denitryfikacji czyli oczyszcza ścieki. Osad czynny musi mieć odpowiednie warunki do życia i rozwoju, m.in. odpowiednią temperaturę, ilość pokarmu, którym są ścieki o odpowiedniej jakości.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew przypomina, że zgodnie z art. 9. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. Zgodnie z Ustawą nielegalny zrzut ścieków jest przestępstwem i sprawy będą zgłaszane do organów ścigania. Niektóre przypadki mają swój finał w sądzie.

Dlatego też ZWiK – Sochaczew proponuje wykorzystywać wody opadowe na terenie swojej nieruchomości i wykonać odłączenie wód opadowych od kanalizacji sanitarnej. Każdy właściciel nieruchomości, który nielegalnie wprowadza wody opadowe do sieci ZwiK, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa.

ZWiK Sochaczew

fot.ZWiK