Strona główna Sochaczew miasto Wybierz sobie inwestycję

Wybierz sobie inwestycję

467
0
PODZIEL SIĘ
SONY DSC

Znana są już lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 2020. Na 19 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców będziemy mogli oddać głosy od 1 do 18 października, a wyniki głosowania poznamy 8 listopada.

Komisja weryfikacyjna, oceniająca propozycję inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, ogłosiła listę projektów, na które będziemy mogli oddać swój głos. Znalazło się na niej 19 inwestycji, wśród których siedem tzw. dużych projektów i 12 małych. Zostały one wybrane spośród 37 zgłoszonych inwestycji.

Do wyboru i koloru

Komisja oceniała zgłoszone wnioski, m.in. pod względem możliwości ich realizacji w danym roku kalendarzowym, jak również weryfikując, czy wartość zaproponowanej inwestycji mieści się w kwocie przeznaczonej na SBO 2020. Pod uwagę brano także lokalizację; czyli teren, na którym ma powstać, jest własnością miejskiego samorządu. Istotnym kryterium były również koszty, jakie projekt generowałby w kolejnych latach oraz zgodność z istniejącymi planami zagospodarowania i dostępność zaproponowanej inwestycji dla mieszkańców Sochaczewa.

Według oceniających kryteria te spełniły: „Budowa parkingu i chodnika przy Szkole Podstawowej nr 6” (koszt – 125 000 zł), „140 lat sochaczewskiej straży pożarnej” (100 000 zł), „Obchody 95-lecia Orkana Sochaczew” (100 000 zł), „Defibrylator AED ratujący życie (48 000 zł), „Rozmowy z Chopinem i historią” (20 000 zł), „Poetycki Sochaczew” (27 000 zł), „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Chopina 101”(600 000 zł), „Dzielnicowe ogrody sensoryczne” (100 000 zł), „Doposażenie Ogródka Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w elementy do zabawy” (72 000 zł), „Rozbudowa miejskiego monitoringu” (200 000 zł), „Remont ul. Krzywej” (300 000 zł), „Zwyczajni, niezwyczajni  sochaczewianie” (20 000 zł), „Rozbudowa stadionu na 90-lecie istnienia Bzury Chodaków – II etap” (870 000 zł), „Modernizacja parkingu i chodników przy SCK, ul. 15 Sierpnia 83” (150 000 zł), „Bezpłatna sterylizacja psów i kotów” (30 000 zł), „Woda dla każdego” (60 000 zł), „Rower miejski w Sochaczewie” (870 000 zł), „Bezpieczny plac zabaw w Malesinie” (20 000 zł) oraz „Gry chodnikowe w mieście” (30 000 zł),

Salon odrzuconych

Patrząc z kolei na odrzucone wnioski, nasuwa się kilka refleksji. Pierwsza z nich to, że niektóre propozycje, które nie znalazły się na liście do głosowania, są warte realizacji w ramach miejskiego budżetu. Bez wątpienia do takich należy remont ulicy Kochanowskiego, czy modernizacja przejścia dla pieszych i parkingu przy SCK i Kinie Mazowsze w Chodakowie. Dodajmy, że te propozycje, choć jak najbardziej potrzebne, zostały odrzucone ze względu nie brak możliwości ich realizacji w ciągu jednego roku kalendarzowego oraz z powodu, że byłyby one prowadzone na terenie, który tylko częściowo należy do miejskiego samorządu. A prawo zabrania budowy samorządom czegokolwiek na nienależących do nich gruntach. Z kolei ze względu na wysokość kosztów przepadła także bardzo interesująca propozycja, jaką jest budowa wodnego placu zabaw dla dzieci.

Z innego powodu upadł ciekawy wniosek dotyczący zamontowania pomostu na stawie w Parku Garbolewskich. W tym przypadku poszło o tzw. ciągłość projektu, czyli zakazu w okresie pięciu lat budowy lub instalacji czegokolwiek na terenie, który przeszedł rewitalizację dzięki wsparciu środków zewnętrznych. Jednak gwoździem do jego trumny była konieczność uzyskania zgody konserwatora zabytków na montaż pomostu. A z tym byłby problem. Jak duży, pokazuje przykład braku wejścia na teren parku przy skrzyżowaniu ulicy Głowackiego i Piłsudskiego. Konserwator nie wyraził na nie zgody, bo według niego przejścia w tym miejscu podczas urządzania parku w XIX wieku nie było. Nie było, gdyż park był ogrodzony płotem. Efekt jest taki, że co prawda ścieżka nie istnieje, to jednak ludzie, jak chodzili skrótem, tak chodzą, niszcząc posadzone w tym miejscu krzewy i kwiaty.

 Stracony pomysł

Jednak największym przegranym, lub mówiąc dosadniej zmarnowanym pomysłem, jest projekt dotyczący rowerowego toru ziemnego. Ten zgłoszony, dotyczył rozbudowy i doposażenia w nowe obiekty istniejącego już toru rowerowego na osiedlu przy ulicy Kochanowskiego. Wnioskodawcy postulowali o rozbudowę toru rowerowego i budowę boiska do gier zespołowych: w piłkę nożną, koszykową i siatkowo-plażową oraz badmintona. Rozumiem ich intencję dotyczącą stworzenia na osiedlu terenów sportowych. Problem polega jednak na tym, o czym co najmniej jeden z wnioskodawców musiał wiedzieć, że cały ten teren nie należy do miasta. Tym samym nie można tam budować niczego z miejskich funduszy.

Jednak, gdyby zaproponowano budowę takiego toru na terenie byłego motocrossu, pomiędzy ulicą Podzamcze a ulicą Płocką, to projekt nie tylko uzyskałby akceptację komisji, ale i poparcie mieszkańców Sochaczewa. Być może okazałby się nawet zwycięzcą.

Jednak i tak jest z czego wybierać. A tym, którzy nie wiedzą, jak mają głosować, przypominamy, że mogą wybrać maksymalnie dwa projekty. Głosować może każdy mieszkaniec Sochaczewa. Karty z poparciem będzie można oddać w 18 punktach na terenie Sochaczewa lub wypełnić je przez Internet na stronie budzet.sochaczew.pl.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 8 listopada. Należy zaznaczyć, że do realizacji przeznaczone zostaną inwestycje, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na SBO 2020. A jest to kwota 1 200 000 zł, podzielona pomiędzy projekty duże (od 100 do 870 tys. zł) i małe (od 20 do 100 tys. zł), na które jest do podziału w sumie 330 tys. zł.

Jerzy Szostak

Fot. Archiwum Expressu Sochaczewskiego