Strona główna Sochaczew miasto Szczurza wojna

Szczurza wojna

399
0
PODZIEL SIĘ

 Na terenie miasta rozpoczęła się już druga, tym razem jesienna deratyzacja. Jest ona obowiązkowa i obejmie piwnice budynków wielorodzinnych, sieć ciepłowniczą, kanalizację sanitarną i deszczową, targowisko miejskie oraz tereny wykorzystywane przez firmy odbierające odpady komunalne. Akcja pozbywania się gryzoni potrwa do 31 grudnia.

W miejscach wyłożenia trutki trzeba umieścić ostrzeżenie „Uwaga trucizna”, zabezpieczyć ją przed dostępem ptactwa i zwierząt domowych, zadbać też, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni, oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody. Po zakończonej akcji należy zebrać i zlikwidować pozostałe trutki.

dot

fot.pixabay