Strona główna Powiat Stypendia starosty przyznane

Stypendia starosty przyznane

402
0
PODZIEL SIĘ

Wręczenie stypendiów uczniom za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w II semestrze 2018/2019 roku szkolnego, złożenie ślubowania i odebranie awansów zawodowych na stopień nauczyciela mianowanego oraz przyznanie nagród dyrektorom placówek edukacyjnych i oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski – to główne punkty uroczystości przygotowanej przez Powiatowy Zespół Edukacji z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

W miniony czwartek, 10 października, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczono uczniom 77 stypendiów za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2018/2019. Ponadto 14 uczniów otrzymało stypendia starosty za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne w minionym roku szkolnym.

Najwięcej wyróżnień trafiło do uczniów obecnego LO im. F. Chopina w Sochaczewie: 12 uczniów gimnazjum otrzymało stypendia starosty, zaś 24 uczniów liceum ogólnokształcącego. Najwyższa osiągnięta średnia w gimnazjum wynosiła 5,56, natomiast w LO – 5,25. Z ZS CKP stypendia otrzymało 8 uczniów. Najwyższa średnia w tej szkole to 5,40. Aż 20 powędrowało do ZS im. J. Iwaszkiewicza, a najwyższa średnia osiągnięta za II semestr wynosiła tu 5,28. Starosta Jolanta Gonta wręczyła również 11 stypendiów uczniom ZS RCKU. W tej szkole najwyższa średnia stanowiła 5,20. Jedno stypendium otrzymała uczennica technikum w ZS w Teresinie i jedno uczeń ZSS w Erminowie.

Jeśli chodzi o stypendia starosty sochaczewskiego za osiągnięcia sportowe i artystyczne to: uczniowie z LO w Sochaczewie otrzymali ich dziewięć, dwa uczniowie – ZS CKP i ZS RCKU oraz jeden uczennica technikum z ZS im. J. Iwaszkiewicza.

Młodym, zdolnym stypendystom oraz wszystkim nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty życzenia z okazji ich święta składali Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Tadeusz Głuchowski – wicestarosta sochaczewski. Uroczystość poprowadziła Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, która przyłączyła się do gratulacji i życzeń.

Starosta gratulując uczniom wyników, słowa podziękowania skierowała do ich rodziców oraz nauczycieli, którzy w znacznym stopniu odpowiadają za proces edukacji młodego pokolenia. – Mamy niezwykle zdolną, ambitną i mądrą młodzież, o czym świadczy zwiększająca się z semestru na semestr liczna przyznawanych stypendiów – podkreślała Jolanta Gonta, starosta, sochaczewski. – Chętnie uczestniczą w różnych projektach i konkursach, angażują się w życie szkoły, a także biorą udział w ważnych uroczystościach odbywających się na terenie powiatu. Udzielają się społecznie na wielu płaszczyznach – mówiła po spotkaniu starosta.

Jednocześnie, Jolanta Gonta doceniając wkład pracy dyrektorów szkół i placówek powiatowych, którzy dbają o wysoki poziom kształcenia i poszerzanie oferty edukacyjnej, wręczyła im nagrody. Uroczystość była też okazją do złożenia ślubowania i odebrania awansów zawodowych na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli: z ZS im. J. Iwaszkiewicza, z ZS CKP oraz z ZS RCKU i PPP, którzy do egzaminu przystąpili w wakacje.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie